Volný čas

Letošek se slaví jako mezinárodní rok lesů

Autor: Jaroslava MALINOVÁ

Obrázek

Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací. Mezinárodní rok lesů vystřídal Mezinárodní rok biodiverzity 2010.

Největší hospodář v českých lesích – státní podnik Lesy České republiky – i další lesníci, kteří se k akci připojí, budou v průběhu roku připravovat mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost o lese a lesnictví v podobě výstav, seminářů, přednášek, besed, vycházek a akcí pro děti. Mezi všemi počiny českého mezinárodního roku lesů je bezesporu nejvýznamnější událostí výstava Co pamatuje strom a lidé zapomněli v Národním zemědělském muzeu Praha. Jedná se o zatím největší výstavní projekt tohoto muzea, realizovaný ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR. Navštívit ji můžete až do konce října 2011.

Lesy pokrývají území České republiky celou jednou třetinou. Šedesát procent z nich patří státu a jejich plocha se rok od roku zvyšuje. Jenom území Prahy tvoří lesy z jedné desetiny, zejména na obvodu města. Velká část z nich se nachází na prudkých svazích a nepřístupných místech. Za relativní lesnatost vděčí hlavní město do značné míry členitému terénu. Všechny pražské lesy jsou řazeny do kategorie lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí. Od 9. do 15. května se po celé republice pro veřejnost koná již tradiční Týden lesů, kde se můžete setkat přímo s lesníky a dozvědět se od nich mnoho informací o lesním hospodaření. Letos pod mottem "Lesy pro lidi".

2011-05-11.letokruhy.jpgDřevařský byznys by neměl dostávat přednost před lidmi, kteří si do lesa chodí odpočinout, před zvěří a hmyzem, kterým je domovem. Čím vším lesy jsou? Zdrojem duševního osvěžení, léčivých látek, lesních plodů a čisté vody, jsou plícemi země, zpevněním pro svahy, ochranou před povodněmi zachycováním srážek, zásadním krajinotvorným prvkem, poslední dobou stále více i pedagogickým nástrojem. Mají nepoměrně větší hodnotu, než dřevo. Dokladem řádné a kvalitní péče o les je prestižní certifikát PEFC, udílený nezávislým certifikačním orgánem. Lesy České republiky mají tímto způsobem certifikováno 100% svých lesů. Jedna polovina státních lesů, 1 milión 320 tisíc hektarů, je tedy obhospodařována trvale udržitelným způsobem. Z poloviny máme vyhráno.

Možná se to nezdá, ale les je hospodářství, jako každé jiné. Co si z něho vezmeme, musíme zase vrátit. Kolik dřeva vytěžíme, tolik nových stromků zasadíme, aby celkový objem zůstal zachován. Ačkoli většina lesů u nás je hospodářských, ani sám majitel nesmí les vykácet a zcela zničit, do dvou let má ze zákona povinnost plochu znovu osázet. Dřevo je přitom jednou z mála trvale obnovitelných surovin. Avšak než vyroste ze sazeničky strom vhodný na pokácení, trvá to 100 let, tedy více než běžný lidský život. Většinu dřeva přitom těžíme na topení, až na druhém místě je výroba nábytku, na papír stačí zbytky a odřezky. Každý má u nás právo do lesa vstupovat na vlastní nebezpečí a sbírat tam co potřebuje, včetně suchého klestí. Přitom je povinen les nepoškozovat a nenarušovat lesní prostředí. Pokud se vám zdá, že kácení stromů leckde není na místě, dříve než se připojíte ke členům protestních hnutí, promluvte si o tom s lesníky. Váš názor pak přinejmenším bude stát nohama na zemi.

Publikováno: 11.5.2011, 9:15 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA