Volný čas

Turistické značky – věrní průvodci českého poutníka

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Známe je prakticky všichni a mnozí si bez nich nedovedeme své výlety do přírody ani představit, obzvlášť když putujeme nám dosud neznámou krajinou. Turistické značky. Tradice barevného pásového značení turistických cest u nás začala v devatenáctém století a dnes tvoří jeden z nejdokonalejších systémů označovaní turistických stezek na světě.

Fotogalerie 

S nápadem značit pěší trasy pro poutníky, kteří se v krajině příliš nevyznají, jednoduchou pásovou značkou přišli v předminulém století němečtí turisté. V polovině 19. století se tento jejich nápa rozšířil do Švýcarska a Rakouska, a odsud nebylo daleko k tomu, začít podobně označovat cesty i v českých zemích. První síť tuzemských značených turistických cest vytvořila již roku 1884 pohorská jednota Radhošť v Beskydech a o pět let později svou značkařskou činnost zahájilo první označovací družstvo nově založeného Klubu českých turistů vedené jeho předsedou a sponzorem architektem Pasovským.

2011-05-04.znaceni0008.jpg

Dnešní značky nejsou jen pro pěší turisty. Takto například 
vypadá modrá značka pro turistiku na koních…

První turistická značka KČT byla vyznačena údolím Vltavy mezi Štěchovicemi a dnes již zaniklými Svatojánskými proudy 11. května 1889. Její barva byla červená, což je mimochodem barva, kterou dodnes mají hlavní turistické trasy na českém území dodnes. Ještě téhož roku byla vyznačena i trasa z Karlštejna přes Svatý Jan pod Skalou do Berouna. Následovaly trasy další a jejich celková délka přesáhla v prvním roce 55 kilometrů. V prvních letech se požívaly značky červené s bílými okraji a po zahuštění sítě přibyla jako druhá tzv. vedoucí barva modrá. Od roku 1916 se začala používat i barva žlutá a zelená. Po vzniku samostatného Československa již turisté označili přes 20 tisíc kilometrů a do druhé světové války na celém území státu síť ještě zdvojnásobili.

Dnešní síť pěších turistických značek, o které se od roku 1990 stará znovuobnovený Klub českých turistů, přesahje na území České republiky 40 tisíc kilometrů cest a k nim přibývají další tisíce kilometrů typově podobných značek pro lyžaře, cyklisty, turisty na koních a dokonce i vozíčkáře. Turistické značky ovšem nerostou na stromech jen tak samy od sebe. Značkování se řídí přesnou metodikou, která vychází z dlouholetých zkušeností a také státní normy. O českou síť se stará přes tisíc speciálně vyškolených dobrovolníků, značkařů.

Jak se tvoří značka


2011/05/2011-05-04.znaceni0001

Počet obrázků: 7

Každá trasa, která je vyznačena turistickými značkami, se každé tři roky obnovuje. Pro značkaře to představuje znovu projít celou přidělenou část trasy a v obou směrech značení obnovit. Tam, kde byly staré značky z nějakého důvodu (těžba lesa, změna vedení cest…) odstraněny, se na vhodné místo doplní nové, zašlé značky se obnoví novým nátěrem a ty, které již nevyhovují metodice se přemalují. Značky, obzvláště ty namalované na stromech, totiž mohou postupem času měnit svůj tvar s tím jak strom roste. Podle zkušeností značkařů, se taková značka může za tři roky mezi obnovou značení rozšířit až o několik centimetrů, a tak při obnově značení tvoří nezbytnou součást výbavy i kyblík z khaki barvou. Touto krycí barvou se pak nevyhovující část (nebo celá značka) přebarví, aby opět dosahovala požadovaných rozměrů, případně podklad pro značku novou.

Odstavec 1: Přestupku se dopustí ten, kdo

 e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení.

Odstavec 2: Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 3000 Kč.

§ 47 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích

Turistické značky jsou věrným průvodcem všem, kteří se vydají do české přírody. Za jejich vytvořením a údržbou jsou tisíce hodin práce generací českých turistů a už se tak staly malou, ale unikátní součástí české národní historie. Jejich systém je dnes v České republice natolik dokonalý, že slouží jako vzor pro zahraniční turistické organizace, a srovnání má snad pouze v několika málo státech na světě (např. Polsko a Slovensko). Málokdo ovšem ví, že turistické značky mají svou ochranu i v českém právním řádu. Pokud někdo chce odstranit, či snad svévolně poškodit libovolnou turistickou značku, měl by si nejprve přečíst znění zákona o přestupcích, který za takovou činnost pachateli dokonce ukládá finanční postih.

Publikováno: 4.5.2011, 11:45 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA