Volný čas

Národní muzeum vystavuje reinkarnační Marignolovu kroniku

Autor: (jds)

Obrázek

Cyklus krátkodobých výstav starých rukopisů v Národním muzeu pokračuje vystavením vzácného exempláře tzv. Marignolovy kroniky sepsané na zakázku císaře Karla IV. Pro ty návštěvníky, kteří již výstavu rukopisů v rámci expozice Staré pověsti české dříve navštívili, dokonce muzeum připravilo zvýhodněné vstupné.

Výstava 

Marignolova kronika pochází z konce 15. století, i když přípisky lze datovat do 17. století. Sepsal ji Johannes Marignola, italský řeholník, člen minoritského řádu a cestovatel. V polovině 14. století jej císař Karel IV. povolal do Prahy, kde na jeho žádost sepsal latinsky kroniku Čech. Nejstarší pohanské období popsal zcela podle Kosmy, od kterého se odlišuje pouze novou legendou o průběhu vyvolení knížete Přemysla.

Karel však, jak známo, pochází v přímé linii skrze Trójany z pohanských bohů Saturna a Jova a v té přes syna Aeneova, pohrobka, přes Lavinii, dceru krále Jana, knížete Etrusků a otce římského lidu, odvozuje původ i od Julia Caesara ze slavného domu Juliů. Eliška tedy, nejjasnější hvězda, třpytící se dvojím paprskem jak moudrosti, tak ctnosti si zasloužila nalézt milost z lůna císařské výsosti, Jindřicha, slavného římského císaře, totiž Jana, jeho prvorozeného syna, aby na zemské polokouli povstal z tak šťastného spojení slavný potomek slunečního světla v boží církvi, tj. na trůnu římského císařství nejjasnější císař Karel, milý Bohu, silný silou, zářící všemi ctnostmi, v němž jako ve světské nádobě se spojují dvě linie.

Jan Marignola, Kronika česká

Autor kroniky Giovanni Marignolli přicestoval na Karlovo pozvání do Prahy v roce 1353. Ve službách františkánského řádu a papežské kurie před tím tento pozoruhodný muž procestoval celý Orient. Působil v Indii, v Pekingu i na Cejlonu. Procestoval také území staré Babylonie a navštívil i Jeruzalém. Karel znal tohoto muže již od papežského dvora v Avignonu. Marignola dostal od císaře biskupský úřad v italském Bissignanu a zvláštní úkol – sepsat tak zvanou Českou kroniku. Jeho dílo je spíše než kronikou, jak ji chápe dnešní historická věda, velmi zajímavou směsí historických dějů, biblických příběhů i Marignolových osobních vizí. V této duchovní kronice odvozuje Marignola původ Karla IV. od orientálních kněžských vládců.

Rodokmen nejslavnějšího českého krále samozřejmě není možné takto hluboko do historie doložit, ovšem Karel IV. sám se velmi často nechal zobrazovat v podobě starověkých orientálních vládců a dokonce i jako jeden z biblických Tří králů na hradě Karlštejn. Vzhledem k některým okultním náznakům tak lze spíše než za historické dílo považovat Marignolovu Kroniku českou za jeden z nejstarších pokusů o „reinkarnační román“ či spíše „reinkarnační kroniku“ v české historii.

2011-04-06.Marignola2.jpgMarignolova kronika bude vystavena ve staré budově Národního muzea na Václavském náměstí do 15. dubna. Poté jí až do 29. dubna vystřídají nejznámější české údajné literární padělky Rukopisy královédvorský a zelenohorský.

Pokud jste již navštívili výstavu Staré pověsti české, jejíž součástí expozice vzácných českých rukopisů jsou, pracovníci muzea pro vás připravili na opakovanou návštěvu dalších rukopisů zvýhodněné vstupné. Pokud u pokladny předložíte zakoupenou vstupenku do historické budovy (nebo kombinovanou vstupenku do historické a nové budovy NM), na kterou jste v minulosti navštívili výstavu Staré pověsti české, můžete k ní zakoupit vstupenku za 40 Kč, která Vám umožní prohlédnout si další rukopis.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 6.4.2011, 17:10
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA