Volný čas

Letošní rok je rokem dobrovolníků

Autor: Jaroslava MALINOVÁ

Obrázek

Vykonávat ve svém volném čase neplacenou činnost s úmyslem prospět bližnímu je přáním ne zcela cizí našemu přirozenému altruismu. Většinou však zůstává ve sféře snů. Přitom dnes již existuje u nás velké množství organizací, které celý proces dobrovolnické práce odborně i organizačně zajišťují. Na rozdíl od zavedené charitativní činnosti, která se v podstatě odbývá darováním finanční částky, dochází při ní k výraznému obohacení dobrovolníkova života.

Je možné se zaměřit na určitou cílovou skupinu (děti, dospívající, senioři, nezaměstnaní apod.), nebo určitý typ organizace (kojenecký ústav, nemocnice, mateřské centrum, domov seniorů, hospic, LDN apod.). V nich pracují dobrovolníci po boku profesionálů. Úplně první organizované dobrovolnické programy začaly u nás fungovat v roce 1999 při FN v Motole. Během let se dobrovolnické službě u nás dostalo právní legislativy a stala se známou a uznávanou, ba dokonce se dá říci, že začíná být IN. Věnovat například 2-3 hodiny týdně svého osobního volna klientele, kterou si sám svobodně zvolí, může v podstatě kdokoli, od studenta po důchodce. Výběr je skutečně široký. Přitom neplatí, že odměna musí být výhradně finanční.

Studenti a absolventi pomáhajících profesí se posléze mohou při hledání placeného zaměstnání vykázat praxí. Zjistí, zda je práce s vybraným klientem těší a chtějí-li se jí nadále věnovat. Kdo zatím vykonával jiné zaměstnání a uvažuje o změně profese, může využít vlastní dobrovolnickou práci při výběru rekvalifikace. Nezaměstnaní si tak mohou zpříjemnit frustrující čas nucené nečinnosti, a mít ze sebe i přes nepříznivé životní období dobrý pocit.

Jako každá práce s lidmi, nacházejícími se mnohdy v náročné životní situaci, může být i dobrovolnictví náročné. V oblasti sociálních služeb jsou však jeho adepti mnohdy lépe chráněni, než placení sociální pracovníci. V akreditovaných organizacích často procházejí odborným školením, samozřejmostí jsou supervize, konzultace s koordinátory kdykoli v případě potřeby. Nic si nemusejí nechávat pro sebe. Kvalitní komunikace dobrovolníka s koordinátorem je zároveň i zprávou o tom, že se klientovi dostává vhodné intervence. Pod odborným vedením tak dobrovolník skutečně hluboce proniká do dané sociální problematiky, získává zajímavé kontakty a zkušenosti.

Je možno dodat, že se jedná výhradně o působení v neziskovém sektoru, jinde by dobrovolnictví mohlo být posuzována jako černá práce. V zahraničí je zahrnuto do ekonomických analýz jako nefinanční plnění a u nás to Český statistický úřad odhaduje na částku více než 10 miliard HDP ročně. Hodinu práce odpracovanou dobrovolníkem ohodnotil pro rok 2008 mediánem 133,38 Kč/hod.

Letošní rok byl z rozhodnutí rady EU vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, zkráceně Evropským rokem dobrovolnictví (ERD 2011) v České republice. Jeho průběh můžete takřka v přímém přenosu sledovat na portálu www.dobrovolnik.cz. Najdete tam i veškeré informace o tom, jak se dobrovolníkem stát.

Publikováno: 23.2.2011, 11:30 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA