Keltský telegraf

Náklo: Hora, ze které vytéká voda

Autor: Jan GALATÍK

Obrázek

Nejvyšší vrchol Dolnomoravského úvalu Náklo u Milotic byl ve druhém století pravděpodobným cílem vojenské expedice římských legií proti moravským Kvádům. Podle legendy zde Římany zachránil zázračný déšť. Toto kouzelné místo tak nesmí chybět v seznamu míst Keltského telegrafu, který je s vojenskou signalizací nebezpečí invaze římských vojsk od prvopočátku ideově spojen.

Na trase Keltského telegrafu je Náklo jistě velmi zajímavým místem. Tento písečný hřbet ležící mezi Hodonínem a Kyjovem, se rozkládá se na katastru obcí Ratíškovice, Vacenovice, Milotice a Dubňany. Přes nadmořskou výšku jen 265 m, kdy okolí převyšuje jen o asi 60 m, je nejvyšším bodem Dolnomoravského úvalu. Název Náklo je na Moravě častý. Nejznámější je takové městečko u Litovle. Jméno prý nejspíše souvisí s kly, rohy, zuby. Podobný význam mají Kelčany, Rohatec, Rohov, Trnovec. Náklo má na vrcholu rozsáhlý kráter vzniklý erupcemi tlakové vody. Je tam chráněná oblast největšího výskytu hlaváčku jarního na Moravě. Místní názvy tratí Kopcov, Horky a Trnovec naznačují, že název byl pravděpodobně odvozen od místní geologické kuriozity, mohylovitých bahenních sopek. Tak geologové nazývají pozůstatky mohutných erupcí uhlovodíků.

Kopec, Čertoprd, Svatá Anna a zázračný déšť

Na úpatí Nákla se nachází zejména na poli uhlovodíků zvaném Sedmirohé. Tři největší mohyly tam mají i jména: Čertoprd, Kopec a Svatá Anna. Dosahují výšky asi 12 m a jejich průměr je přes 150 m. Ložisko je již vytěžené. Při vrtání zde docházelo k erupcím i explosím metanu a požáru padající nafty. Erupce obvykle zakončoval výron chutné a vychlazené vody, nasycené kysličníkem uhličitým. Ten doprovází metan pod tlakem asi 15 atp. a při výronu vyvolával „sodovkový efekt“. Zdá se, že překvapivé samovolné erupce nafty a metanu, doprovázené dunivými explose připomínaly blesky. Místo tak zachytil zřejmě i heraldický znak „zavinutá střela“. Znázorňuje blesk vycházející ze země. Mimo četných osad v okolí, jej měl i erb Miloty z Dědic, příslušníka nejstaršího moravského rodu pánů z Horky. Jeho jméno Milota může souviset s názvem Milotic. Zřejmě neprávem se mu přičítá porážka na Moravském poli v roce 1278.

Byl také publikován názor, že Náklo byl pravděpodobný cíl tažení Marka Aurelia proti moravským Kvádům v závěru 2. století. Poslední scéna na mramorovém sloupu v Římě je totiž záhadná „Hora, ze které vytéká voda“. Naznačuje to rekonstrukce scén tažení od pontonového mostu v Carnutum. Vítěznou bitvu vytesali asi 5. den tažení bezprostředně za soutokem dvou řek. Tomu odpovídá Hodonín a soutok řečišť Moravy a Kyjovky. Podporuje to také nález pochodového tábora Římanů v lokalitě „Větrná“ u Ratíškovic a zejména slavná scéna „Mirable rain“, zvaná zázračný déšť. Obklíčené římské vojsko totiž zachránila bouře doprovázená hořícím deštěm. Ten padal na germánské vojsko a jako olej podporoval hoření, zatím co na žíznivé Římany padal chutný vychlazený déšť, který chytali do štítů a dávali pít svým koňům.

2011-03-04.CertiNaNakle01.jpgProto se na vrcholu Nákla, světelný signál Keltského telegrafu uskutečňuje formou ohňostroje, připomínky tohoto zázračného deště. Je to vhodná příležitost pro všechny, kteří se chtějí zbavit nepoužité pyrotechniky od minulého Silvestra.

Výlet pro celou rodinu

Vrchol Nákla, je pohodlně dostupný autem, kolem, pěšky i autobusem. Potěší rodiče i děti. Je odtud překrásný výhled na okolní rovinu, lemovanou na severu pohořím Chřibů, na Východě Bílými Karpatami a na západě siluetou „ležícího ještěra“, vápencového pohoří Pálavy. Na jihozápadě jsou vidět za dobré viditelnosti i Malé Karpaty s dominantou Děvína. Výjimečně, při výborné viditelnosti je někdy vidět i masiv Alp s věčně bílými ledovci na vrcholech. Překrásný je i pohled na borové porosty Bzenecké Doubravy, kterou na místě bývalé Moravské Sahary zalesnil v 19. století lesník Bechtel. V pozadí tohoto lesního porostu září na horizontu bílá stavba hradu Buchlov a ještě vzdálenější typická silueta slavného poutního místa svatý Hostýn. Milovníky pohádkových filmů a děti zaujme pohled do kráteru Nákla, neboť jim připomene místo, kde byla natočena scéna bitvy s drakem ve filmu „Za humny je drak“.

Na vrcholu Nákla je zatím jediná socha prvního známého panovníka Slovanů, knížete Sáma a vyhlídkový altánek se zvoničkou. Nachází se zde Liliový kříž, postavený v roce vstupu Moravy do EU. Kladou se tam kameny z nejrůznějších významných míst. Děje se tak na každoročních Cyrilometodějských oslavách patronů Evropy, kdy se  zde setkávají každoročně krojované pěvecké sbory a Moravští vlastenci. Na Nákle je také významná křižovatka vinařských cyklostezek. Zdejší vinohrady jsou sluncem ozářené po celý den. Proto rodí nejkvalitnější moravská vína. Návštěvníci je mohou ochutnat ve vinařských areálech Ratíškovického Slavína, Milotických Šidlen i Vacenovských Žlebků.

Zajímavou turistickou lokalitou je blízký Milotický zámek a Ratíškovické museum „ve vagóně“. To také umožňuje rodinnou projížďku po Doubravě „šlapadlem“. Tak je nazývána šlapací dresina, pohybující se po kolejích. Využívá část dopravní tratě, po níž se v minulosti dopravoval lignit, těžený na Nákle firmou Baťa. Vedla do Rohatce až k výsypce lignitu do lodí Baťova kanálu, Tato turisty vyhledávaná vodácká trasa, vedla až do Otrokovic. Náklo bylo významným ložiskem lignitu. Jeho těžba však již byla ukončena. Zájemci se o těžbě mohou dovědět více informací v hornickém museu v Duňanech. Na řece Moravě je pro milovníky vodních výletů připravena loď Konstancie, pravidelně jezdící od Hodonína do Skalice a Rohatce.

Věříme, že všichni turisté a návštěvníci tohoto mýtického místa zde najdou hodně zajímavostí a oblíbí si je tak, že se tam budou opět rádi vracet.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 4.3.2011, 8:15
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA