Životní styl

Evropská komise naléhá: zrušte klecový chov slepic

Autor: (jds)

Obrázek

Evropská komise tento týden opět vyzvala členské státy, aby provedly opatření spojená se zákazem nezdokonalených klecí pro nosnice, který vstoupí v platnost dne 1. ledna 2012, a varovala, že bude přijímat opatření proti těm, kteří nebudou jednat v souladu s příslušnými právními předpisy EU.

„Politické rozhodnutí pro zákaz bylo přijato v roce 1999. Uběhlo dvanáct let, a situace v některých členských státech je podle našich zjištění stále neuspokojivá. Důsledky pro dobré životní podmínky zvířat a riziko narušení trhu tedy skutečně existují. To by znamenalo ohrožení investic a již vynaloženého úsilí o dodržování předpisů, jakož i ztrátu důvěry spotřebitelů, a to je jednoznačně nepřijatelné,“ uvedl komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli během svého dnešního projevu na zasedání Rady pro zemědělství, kde se o diskutovalo o této otázce. „Komise nemá v úmyslu prodloužit lhůtu zákazu a nebude se zdráhat zahájit řízení pro porušení právních předpisů v případech nesouladu,“ uvedl dále.

Komisař Dalli rovněž oznámil, že odborníci z kontrolního útvaru Komise, Potravinového a veterinárního úřadu (PVÚ), začnou od ledna 2012 cíleně navštěvovat členské státy. Veškerá rozhodnutí o řízení pro porušení právních předpisů budou založena na výsledcích uvedených auditů. Evropský parlament totiž přijal již v prosinci 2010 usnesení podporující bezodkladné provedení zákazu a vyzval Komisi, aby přijala opatření k zajištění dodržování příslušných právních předpisů. V lednu tohoto roku pak Komise Komise zasedání, jehož se zúčastnily různé zainteresované subjekty a kde se jednalo o možnostech prosazení úplného zákazu v celé EU. S cílem umožnit správné posouzení stavu provádění směrnice Komise rovněž požádala členské státy, aby k 1. dubnu 2011 zaslaly údaje o počtu nosnic rozčleněné podle systému chovu. Z údajů vyplynulo, že v některých členských státech budou ke konci roku stále nosnice v nezdokonalených klecích.

Občané EU mohou získat informace o typu chovu přímo na vejcích. Číslo označující systém chovu je vytištěno přímo na vaječnou skořápku. Toto je doposud jediný evropský systém označování typu chovu, který je v platnosti. Díky tomuto klasifikačnímu systému došlo v EU k významnému zvýšení spotřeby vajec od slepic z volného výběhu.

Publikováno: 23.10.2011, 18:45
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA