Životní styl

Evropa reguluje původ biopaliv

Autor: (jds)

Obrázek

Používání biopaliv, které v posledních letech svými regulačními opatřeními prosazuje řada evropských zemí i samotná Evropská unie, má také svá ekologická úskalí. Je totiž třeba zajistit, aby se ve světě tropické pralesy a rašeliniště bohatá na uhlí nepřeměnily na plantáže palmy olejné nebo cukrové třtiny, z nichž by se zdánlivě „ekologické“ palivo vyrábělo.

Aby biopaliva používaná v EU, ať už produkovaná na místě nebo dovážená, získala podporu vlád nebo aby byla zahrnuta do vnitrostátních cílů v oblasti obnovitelné energie, musí splňovat kritéria udržitelnosti. Cílem těchto kritérií je předcházet tomu, že se oblasti s velkou biologickou rozmanitostí a značným vázáním uhlíku přemění na oblasti produkce surovin pro biopaliva. V praxi to znamená, že biopaliva vyprodukovaná z plodin vypěstovaných v oblastech, jež dříve bývaly deštnými pralesy nebo přirozenými travinnými porosty s jedinečným ekosystémem, nemohou být považována za udržitelná. Navíc emise skleníkových plynů během celého řetězce produkce musí být alespoň o 35 % nižší oproti emisím z fosilních paliv. Tento limit se bude s postupujícím časem zvyšovat.

  • ISCC: německý (vládou financovaný) režim, který se vztahuje na všechny druhy biopaliv
  • Bonsucro EU: iniciativa vzešlá od kulatého stolu týkající se biopaliv založených na cukrové třtině a zaměřená na Brazílii
  • RTRS EU RED: iniciativa vzešlá od kulatého stolu týkající se biopaliv založených na sóje a zaměřená na Argentinu a Brazílii
  • RSB EU RED: iniciativa vzešlá od kulatého stolu týkající se všech druhů biopaliv
  • 2BSvs: francouzský průmyslový režim týkající se všech druhů biopaliv
  • RSBA: průmyslový režim pro skupinu Abengoa týkající se jejího dodavatelského řetězce
  • Greenergy: průmyslový režim pro společnost Greenergy týkající se ethanolu z cukrové třtiny pocházejícího z Brazílie

Zdroj: Evropská komise

Evropská unie si vytyčila cíl do roku 2020 dosáhnout alespoň deset procent podílu obnovitelné energie v dopravě. Biopaliva používaná k dosažení tohoto cíle musí splňovat řadu požadavků na udržitelnost. „Musíme zajistit udržitelnost celého řetězce produkce biopaliv a zásobování jimi. Proto jsme stanovili nejvyšší standardy udržitelnosti na světě,“ říká evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger. Komise dnes uznává sedm dobrovolných režimů, jejichž pomocí mohou být kritéria udržitelnosti biopaliv kontrolovány. Producenti biopaliv si mohou vybrat, zda prokáží soulad s těmito požadavky na udržitelnost skrze vnitrostátní systémy nebo tím, že přistoupí k některému z dobrovolných režimů, který je uznáván komisí. „Režimy, které jsou dnes uznávány na úrovni EU, jsou dobrým příkladem průhlednosti a spolehlivosti systému, který zaručuje, že tyto vysoké standardy jsou dodržovány,“ tvrdí Oettinger.

Poté, co bruselská komise pečlivě zkontroluje režim z hlediska požadavků na udržitelnost a má za to, že patřičně odpovídá podmínkám směrnice o obnovitelných zdrojích energie, režim uzná na období pěti let. Takovým režimem se ověřuje místo a způsob produkce biopaliv. Byla-li dodržena pravidla dobrovolného režimu, lze produkt certifikovat. V současné době probíhá diskuse mezi Komisí a zástupci dalších dobrovolných režimů ohledně zlepšení jejich standardů tak, aby splňovaly požadavky na udržitelnost pro biopaliva.

Publikováno: 21.7.2011, 10:20
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA