Životní styl

Většina Evropanů je pro ekologické cestování

Autor: (jds)

Obrázek

Většina Evropanů je podle nového průzkumu připravena v zájmu snížení škodlivých emisí přistoupit na kompromis, pokud jde o cenu a vlastnosti jejich automobilů. Z průzkumu, který Eurobarometr provedl ve všech 27 členských státech Evropské unie, například vyplynulo, že zhruba dvě třetiny automobilistů v EU by byly ochotny v zájmu snížení emisí omezit rychlost vozidel.

Třiapadesát procent účastníků průzkumu prvedeného mezi 25 570 obyvateli ve všech 27 členských státech unie souhlasilo s tím, aby se stávající systém výběru poplatků za motorová vozidla nahradil systémem novým, který bude vycházet ze skutečného užívání jejich vozidla. Ačkoli většina uživatelů volí cestování automobilem kvůli svému pohodlí, téměř tři čtvrtiny občanů EU (71 %) uvedly, že by zvážily častější využívání veřejné dopravy, kdyby bylo možné koupit si jednotnou jízdenku, která by platila pro všechny druhy dopravy.

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Výsledky průzkumu velkou měrou podpoří úsilí EU o vybudování udržitelnější dopravy. Vyplývá z nich, že lidé si uvědomují závažnost dané situace a jsou připraveni přispět ke snížení negativního dopadu na životní prostředí. Inteligentní iniciativy, jako například programy „Pay-As-You-Drive“, kde výše platby závisí na počtu ujetých kilometrů, a jednotná jízdenka vztahující se na všechny možné druhy dopravy, využívají nejnovější technologie a umožňují, aby si lidé vybrali způsob, jakým budou cestovat, na základě správných informací.“

Kompromisy v zájmu ekologičtějšího cestování autem

Většina automobilistů (66 %), kteří byli v průzkumu dotázáni, by v zájmu snížení emisí byla ochotna ustoupit v otázce velikosti automobilu, zatímco 62 % je připraveno ke kompromisu, pokud jde o dojezd vozidla, tj. vzdálenost, kterou je automobil schopen urazit, než je potřeba opět natankovat či dobít baterii. Více než polovina lidí (60 %) by byla rovněž ochotna zaplatit za svůj vůz větší částku, kdyby tím pomohla snížit emise.

Podpora systémů zpoplatnění podle skutečného využívání vozidla

Polovina občanů EU uvedla, že by souhlasili s tím, aby se stávající poplatky za motorová vozidla nahradily novými systémy zpoplatnění, které zohlední skutečné užívání automobilu. U řidičů získaly tyto systémy dokonce ještě větší podporu. Se změnou současného zpoplatnění vozidel jich souhlasilo 53 %.

Proč jezdit raději autem?

Velká většina (71 %) těch, kdo jezdí autem, se domnívá, že veřejná doprava není tak pohodlná jako cestování autem. Obdobné procento motoristů (72 %) uvedlo, že od používaní veřejné dopravy je odrazuje nedostatek spojení (49 % respondentů zdůraznilo, že se jedná o „velmi významný faktor“). Pro 64 % uživatelů motorových vozidel byly podstatné dlouhé intervaly služeb, zatímco 54 % zdůraznilo nespolehlivost veřejné dopravy.

Motivace motoristů ke kombinaci jiných druhů dopravy

Lidé, kteří denně cestují automobilem, byli dotázáni, za jakých podmínek by byli ochotni používat i jiné druhy dopravy. Zhruba dvě třetiny dotázaných (65 %) uvedly, že by o změně uvažovaly, kdyby bylo jednodušší přestupovat z jednoho dopravního prostředku na jiný, 52 % by se dalo přesvědčit, kdyby byly k dispozici kvalitnější (on-line) informace o jízdních řádech, 47 % by svůj postup přehodnotilo, kdyby byla více upravena nástupiště a zastávky, a 38 % v případě, že by se jízdenky mohly kupovat on-line.

Velký zájem o jednotnou jízdenku pro všechny druhy dopravy

Téměř tři čtvrtiny občanů EU (71 %) uvedly, že by zvažovaly častější využívání veřejné dopravy, pokud by bylo možné zakoupit jednotnou jízdenku pro všechny možné druhy veřejné dopravy. Rovněž motoristé tento krok velmi podporují (66 %).

Publikováno: 30.3.2011, 16:45
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA