Praha

Budou během oprav orloje působit ochranná kouzla?

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Praha, 4.4.2011
Ode dneška až do 24. dubna bude probíhat plánovaná oprava Staroměstského orloje, během níž správci orloj odstaví z provozu. Navzdory pověrám a ochranným kouzlům se po dobu prací zastaví hodiny, astroláb, kalendárium i světoznámá promenáda apoštolů. Nakonec se ovšem orloj dočká mnoha užitečných a dlouho nutných úprav.

Nepřehlédněte 

Poškozená fasáda orloje

Fasáda orloje bude viditelná bez omezení, práce budou probíhat uvnitř, výjimkou je oprava kohouta, který bude demontován a odvezen do restaurátorské dílny. Cílem rekonstrukce je zejména sanace kamenného zdiva a soubor drobných oprav mechanismů orloje, které nelze provést za současného provozu stroje. Tyto opravy jsou nezbytné pro zajištění větší spolehlivosti stroje a snížení prašnosti a vlhkosti v interiéru před nadcházející turistickou sezónou. Rozsah a způsob opravy byl předem projednán s Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a zhotovitelem opravy je firma L. Hainz, která se orloj stará už od druhé poloviny 19. století.

Oprava orloje, který je starší než 600 let, je nutná, protože podle posudku vykazují omítky v interiéru povrchovou degradaci, která má za následek sprašování a odpadávání novodobé vrstvy. Cílem opravy je proto obnovení původního kamenného zdiva z pískovcových kvádrů. Dojde k odstranění omítek, očištění a odsolení kamenného zdiva, injektážím, konsolidaci, případně domodelování a doplnění chybějících či poškozených částí zdiva a jeho spárování. Dělníci také sjednotí vzhled barevnou retuší a na závěr zdivo opatří voděodolným zpevňovacím roztokem.

2011-04-04.Orloj03.jpgOprava mechanismu orloje

Na orloji se kromě opravy na omítkách provedou řada dalších úprav, a to i na pohonu historicky unikátního stroje z přelomu 14. a 15. století. Seznam oprav a úprav, kterých se podle plánu opravářů od Heinze letos tento pradědeček všech veřejných hodin dočká, je podle oficiální tiskové zprávy magistrátu velmi úctyhodný:

  • Zakrytí skříně Božkova chronometru, demontáž všech závaží a řetězů nátahů v prostoru za kalendáriem, zakrytí mechanismu základního stroje, zakrytí mechanismu astrolábu, bicího stroje, komory apoštolů a mechanismu bočních číselníků.
  • Vačka řídící každodenně dobu vypouštění apoštolského stroje na interval od 9 do 21 hodin je prasklá v místě proti aretačnímu šroubu. Oprava zavařením niklovou elektrodou, přesoustružením a nalisováním ocelového zpevňujícího prstence v místě sváru.
  • Lano otvírající dvířka apoštolů se v první polovině svoji dráhy dře o desku pod okénkem. Je potřeba vsadit do desky vodicí kladku na ložisku, která zabrání předření lanka a vydírání ocelové desky.
  • V soukolí otáčení čtyřiadvacetníkem je značný odpor, jeho pohyb neprobíhá správně v celém půlročním období po slunovratu (převážně v zimě za mrazivého počasí), kdy se rameno s ozubeným segmentem vrací do nižších poloh. Pohybu čtyřiadvacetníku je nutné pomáhat při každé návštěvě u orloje rukou. Je nutné najít a odstranit zdroje odporů a zároveň na rameno zatěžovací páky osadit větší závaží pro zajištění spolehlivosti indikace staročeského času do budoucna.
  • Chod motorů samonatahovacího pohonu není nijak jištěn proti přetažení závaží přes horní polohu při možné poruše rtuťového relé. Následkem takové poruchy by bylo závažné poškození motoru, soukolí systému, závaží a řetězů doprovázené delším výpadkem orloje z provozu. Je nezbytné osadit na konec dráhy závaží havarijní koncové spínače, které při závadě na rtuťovém relé bezpečně vypnou natahování závaží v horní poloze. Spínače budou osazeny nenápadně uvnitř nosníku ve tvaru U.
  • Oprava zlatého kohouta tak, aby odpovídal původním záměrům jeho tvůrců, tj. navrácení jeho hybnosti – mávání křídly. Stávající kohout byl zhotoven nově po požáru v roce 1945 v jiné formě než kohout původní z roku 1882 a s jiným mechanickým řešením pohybu křídel a hlavy, které není schopno provést pohyb křídel a hlavy tak, aby bylo viditelné. Závada je v nevhodné konstrukci mechaniky kohouta a v převodu od zdroje pohybu. Tato úprava se nedotkne původního mechanismu orloje, pouze nahradí dvojzvratnou páku z roku 1948 a zvýší celkovou atraktivitu dějů probíhajících na orloji každou hodinu.
  • Demontáž zakrytí, instalace řetězů a závaží nátahů, vyčištění stroje, promazání, seřízení a zprovoznění celého soustrojí.

„Aby bylo možné tyto práce realizovat, je nutné odstavení celého mechanismu a zastavení chodu orloje po celou dobu provádění oprav. Odstavení je nutné jednak proto, že v celém prostoru bude zvýšená prašnost. Jednak vzhledem k tomu, že velká část těchto prací se bude provádět v místě pod závažím soustrojí a z bezpečnostních důvodů je nutné závaží demontovat,“ říká náměstek primátora Antonín Weinert, který má na starost také památkou péči.

I tehdy poněvadž tento orloj tak divný, tak znamenitý a jako nebeský jest, rozum ukazuje, že votec a mistr jeho musil jest podivení hodného a jako nebeského vtipu býti. Tak i podnes toho potřebí jest: ktož koli jemu vyrozuměti (zvláště pak bez ukázání a vyučení) chce, musí dobrého vtipu býti. A kto jej dobře zpravovati chce, neučiní tomu nic bez pomoci Božské. Protož se najprv má k mistru nebeskému utéci a jeho za pomoc a za dokonalé vyrozumění žádati.

Jan Táborský z Klokotské Hory:
Zpráva o orloji Pražském, 1570

Ochranná kouzla orloje

Staroměstský orloj ovšem není žádnou obyčejnou stavbou a běžnou technickou památkou. Je také stavbou s vlastním esoterickým poselstvím a bohatou okultní symbolikou, která v Evropě nemá obdoby. A jako takový byl za více než šest století své existence opředen hustou sítí legend, pověr a ochranných kouzel, která mají za cíl uchránit tuto českou kamennou knihu mrtvých před zničením.

První skupina takových kouzel má za cíl zabránit likvidaci orloje a jeho odstranění z veřejného prostoru magického města. Jedno z kouzel – či pověr, chcete-li – praví, že pokud se orloj zastaví, do roka zemře někdo z městské rady. Toto „kouzlo“ je evidentně zaměřeno na vlastníka orloje, aby nepřestával o svůj vzácný majetek, jehož kompletní esoterický význam často ani nedokáže docenit, a investoval do jeho údržby a provozu nezbytné prostředky. V tomto směru tedy mohou být noví radní na pražském magistrátu relativně v klidu. Vzhledem k tomu, jak se v posledních letech o orloj starají, a také současné zastavení orloje je jen nezbytnou součástí oprav, „strážný anděl“ orloje by k nim měl být relativně milosrdný.

2011-04-04.Orloj02.jpgDruhá skupina kouzel je zaměřena přímo na architekty oprav a technických zásahů do orloje. Nejznámější „kletba“ orloje tak říká, že kdo zasáhne do činnosti orloje – či jeho symboliky – do roka zemře. Asi nejznámější obětí tohoto konkrétního ochranného kouzla byl v devatenáctém století malíř Josef Mánes, který zemřel nedlouho po instalaci jeho nové kalendářní desky na orloj. Nutno ovšem podotknout, že Mánes oproti dosavadnímu stavu provedl jednu drobnou, leč svévolnou, změnu, která mírně zasáhla i samotný esoterní koncept díla. Pootočil měsíční vyobrazení tak, že aktuální datum kalendária se zobrazuje na samém vrcholu disku, který bylo nutno osadit novou ryskou, zatímco do té doby aktuální den a svátek vyznačovalo ukazovátko v rukou sošky Archanděla Michaela na fasádě.

Nakolik byla drobná změna na orloji Josefu Manésovi osudnou, můžeme pouze spekulovat. Nicméně i v tomto směru mohou být pracovníci firmy Heinz poměrně v klidu. Z výšeuvedeného plánu aktuálních oprav Staroměstského orloje se zdá, že by esoterní koncept díla vtištěný orloji starými zasvěcenci neměl být narušen, tudíž by mohli i v následujícím roce spát bez obav o svůj život. Jak to ovšem bude ve skutečnosti, to ukáže teprve čas. Až nám ho zase geniální Staroměstský orloj řádně vyměří.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 4.4.2011, 10:15
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA