Poznání

Pátrání po Sodomě a Gomoře pokračuje pod vodou

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Když míra hříchů obyvatel Sodomy a Gomory překročily v době praotce Abraháma únosnou mez, vyhladil Hospodin jejich obyvatele ohňem a sírou. Od té doby existují o obou městech pouze písemné záznamy. Koncem prosince se ovšem do pátrání po pozůstatcích obou legendárních měst zapojí nový rusko-jordánský vědecký tým, který se bude snažit najít jejich trosky pod hladinou Mrtvého moře.

Jak o víkendu reportovala arabská a izraelská média, Rusko s Jordánskem podepsaly dohodu, na jejímž základě budou pátrat po zbytcích biblických měst Sodoma a Gomora na dně Mrtvého moře. Ruská společnost vlastnící podvodní vybavení, které odolá velmi agresivnímu slanému prostředí Mrtvého moře, podle této dohody provede výzkum výměnou za exkluzivní práva k vytvoření dokumentárního filmu o tomto výzkumu.


I řekne příští pokolení, vaši synové, kteří povstanou po vás, i cizinec, který přijde z daleké země, až uvidí rány té země a její nemoci, které na ni Hospodin dopustil, celou zemi spálenou sírou a solí, že není osévána, že v ní neklíčí a nevzchází žádná bylina, že je vyvrácená jako Sodoma a Gomora, Adma a Sebójím, které vyvrátil Hospodin ve svém hněvu a rozhořčení, všechny pronárody řeknou: „Proč tak Hospodin s touto zemí naložil? Proč tento veliký planoucí hněv?“ A řeknou: „Proto, že opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z egyptské země, a šli sloužit jiným bohům a klaněli se jim, bohům, jež neznali a které jim neurčil. Proto Hospodin vzplanul proti té zemi hněvem a uvedl na ni všechno zlořečení zapsané v této knize. V hněvu, v rozhořčení a ve velikém rozlícení je Hospodin vyvrátil z jejich země a vyvrhl je do jiné země, jak je tomu dnes.“

První zmínky o městech Sodoma a Gomora se objevují již v nejstarších částech židovského Písma. První kniha Mojžíšova popisuje ve své devatenácté kapitole detailně i jejich zánik: „…Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích. Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup…“ Bibličtí archeologové mají několik různých teorií, kde mohla biblická města Sodoma a Gomora ležet, nicméně zatím žádná se tak zcela nepotvrdila. Města, která nechal Bůh podle starozákonních příběhů vyhladit za jejich zvrácenost a hříšnost již v dobách praotce Abraháma, tak nedávají spát badatelům dodnes. Domnívají se, že za zničením měst by podle popisu mohl být dopad meteoritu či velké zemětřesení.

Vědecké výzkumy se v posledních letech soustředily zejména na okolí moderního města Sodoma v Izraeli a blízkou horu Mt. Sodom u Mrtvého moře, na níž se měla podle pověstí proměnit Lotova žena v solný sloup. Některé archeologické důkazy však spíše naznačují, že obě biblická města mohla ležet dále na východ, u jordánského pobřeží Mrtvého moře. Hypotetickými favority na umístění těchto legendárních hříšných sídel jsou naleziště v Báb ed-Dhra a Numeiře na jordánské straně hranice. A právě na tomto místě, známém i svými křesťanskými památkami, bude centrum prosincových výzkumů.

Podle jednoho z vedoucích současného jordánsko-ruského výzkumu Zia Madaniho ukazují detailní snímky oblasti pořízené americkou NASA, že dno Mrtvého moře je poseto sutí a předměty, které se v jiných vodních útvarech nevyskytují. Mohly by to být právě pozůstatky biblických měst a vrhnout tak nové světlo na způsob jejich zániku. Podle Jordánců po zveřejnění amerických snímků vyslal Izrael do Mrtvého moře ponorku, ovšem ta zaznamenala, že nálezy jsou až u jordánského pobřeží. Jordánsko pak prý potom nepovolilo výzkum na své straně hranice. Potvrdit takový výzkum izraelského námořnictva se ovšem izraelským médiím nepodařilo.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 20.12.2010, 19:30
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA