Poznání

Esence Reiki III.: Co je Reiki

Autor: Lenka MAREČKOVÁ

Obrázek

Třetí díl seriálu Lenky Marečkové se zabývá definicí reiki.

Zářící Světlo uvnitř i navenek
pozbývá hranic
Ztrácí se samo v sobě
Všechno je ve všem přítomné
v Jednom bodě

Při dnešním množství nejrůznějších energií, metod a škol je velmi těžké vyznat se v tom, o čem vlastně kdo mluví, co je klamavé a zavádějící a co má pravdivý základ.

Důležité je vědět: všechno je Jedno.

Takže ve skutečnosti je důležité jen nenechat se zmást a vytvářet svůj vlastní vnitřní prostor. Aktivovat svůj potenciál. Své vlastní vnitřní světlo a neztrácet jej.

Čím dále od této Jednoty, tím dále od sebe.

Reiki je japonský výraz. Rei znamená něco mystického, zázračného, posvátného. Znovuobnovení posvátného rozměru života. Obnovu posvátnosti. Ki znamená atmosféru, něco neviditelného nebo energii vesmíru. Japonské slovo Reiki může být přeložené jako zázračná posvátná energie vesmíru, udržující veškerý život. Sensei Mikao Usui jej používal pro kosmickou energii.

Dalo by se tedy říct i to, že je to všeprostupující, univerzální – harmonizující, a tím i léčivá, energie vesmíru. Pokud se s ní však ztotožníme a ponoříme se dostatečně hluboko, zjistíme, že nenalézáme nic než Jednotu.

Je to paradox: Reiki je iniciační cesta (o iniciacích, jejich významu a smyslu později), ale pokud chcete zažít Reiki, resp. světlo nebo stav, který tak označujeme, stačí, abyste se ponořili dostatečně hluboko do sebe, a čím máte svůj vlastní vnitřní prostor vyčištěný, tím lépe, a obrátili svou pozornost zároveň dostatečně vysoko, nejvýš jak umíte. A v této hloubce i výšce zároveň, v tomto hlubokém ponoření i povýšení – najdete vždy jenom to Jedno. Stejné Světlo, stejnou čistotu, stejný stav. Jednotu – k níž se přiblížíte podle svých vlastních možností a otevřenosti. Reiki, řečeno naším jazykem. Je úplně jedno, jak budete to světlo, stav vědomí nebo srdce (radosti, míru, vděčnosti, úsměvu na tváři, světla), nazývat.

Je jedno, jestli k němu dojdete cestou Reiki, jógy, jakéhokoli druhu meditace, kontemplace, modlitby, mystiky Nepotřebujete iniciaci. Potřebujete jen sami sebe.

Moje učitelka Reiki Mari Hall, u níž jsem získala první zasvěcení do učitelského stupně, tehdy ještě v západní linii, říkala, že Reiki je neomezená láska: „Reiki vychází ze srdce a často je prožívána jako přijímání neomezené lásky. Tato láska má sílu vrátit nás do stavu klidu a harmonie. Tento stav lze popsat jako zdraví nebo celistvost. Pro mnoho lidí je dávání a přijímání této energie duchovním zážitkem, protože prožívají "celistvost", která je Svatá. Pro mě je nemožné oddělit Svatost od Reiki… celistvost je pocit a výraz "sounáležitosti a jednoty" se všemi živými tvory.“

Frank Arjava Peter, autor knih Ohně Reiki a Techniky dr. Hayashiho, říká, že energie Reiki ve své čistotě stravuje všechny duality. I s tím ze své zkušenosti mohu souhlasit.

2012-08-14.love01.big.jpg

Pro mne je tato cesta, energie, paprsek – cesta do jednoty, tímto vším. Nekonečnou a proměňující láskou.

Reiki je Probuzení. Spojení se sebou samým. Obnova spojení se Zdrojem.

Reiki je Světlo, ale každé světlo není Reiki.

Můžete o sobě říkat, že dáváte/děláte/učíte Reiki, ale pokud při tom nebudete ponořeni ve svém srdci a usilovat o tu největší pokoru, budete tomu na¨hony vzdáleni – lhostejno kolika certifikáty disponujete. Není to o formě nebo dodržení nějaké posloupnosti, ale o otevřenosti srdce a podstatě, o tom, nakolik jsme ponořeni hluboko v srdci, v „otevřenu“ vědomí, v pokoře a oddanosti a laskavosti vůči tomuto daru, obdarovávání i těm, kterým tuto zkušenost, jejíž podstata je mystická, předáváme.

Ať se ponoříme hluboko do podstaty kterékoli cesty a technik, které vedou k probuzení vědomí a obnově našich přirozených schopností jako pokladu, který si v sobě neseme – procitnout a rozvzpomenout se – najdeme vždy Jedno Světlo a společný základ všeho.

Jeho paprsek v sobě necháme působit, po paprsku vracíme se zpět…

2012-08-14.love02.big.jpg

V samotném základu stojí vždy jednoduchá práce s dechem a vědomím a sjednocení – spojení se Zdrojem.

Nic, co by přecházelo ve vlnách, podléhalo změnám, odešlo.

 • Reiki je jako jabloňový květ, pohlazení křídel anděla, poodhalený závoj nejhlubších tajemství Kosmu a podstaty našich srdcí, vytvářejících neviditelnou zářící síť.
 • Reiki je jednoduchá jako důvěra, láska a Jednota; bezpečí a poznání domova, který můžeme nalézt ve svém srdci.
 • Reiki otevírá dveře, za nimiž je nezměrné množství Světla. Záleží jen na nás, zda zůstaneme stát přede dveřmi anebo se rozhodneme jít dál
 • Reiki je způsob, jakým lze být v Jednotě s Láskou.
 • Způsob, kterým lze nalézt svoji podstatu a uvidět božské ve všech a ve všem, co nás obklopuje a jejich vnitřní světlo.
 • Reiki je cesta souznění, pochopení a soucitu.
 • Reiki je cesta porozumění, vhledu a moudrosti.
 • Reiki je láskyplný rytmus tvoření.
 • Reiki je REI KI
 • REI KI DO.
 • Hluboká podstata bytí.
 • Pokora, úcta a vděčnost
 • Věčnost….

Místo setkávání,
Lenka Marečková

Publikováno: 28.8.2012, 8:30
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mgr. Lenka Marečková, nar. 3. 6.1963, PF UK 1996, zaměření na ústavní právo a právo EU a oblast lidských práv, zvláště dětí. Publikační činnost: zpočátku samizdat a exilová nakladatelství, později v odborných časopisech a nakladatelství Academia.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA