Poznání

Esence Reiki I.: Podstata cesty

Autor: Lenka MAREČKOVÁ

Obrázek

Seriál článků Lenky Marečkové vás provede historií a praxí duchovní cesty zvané reiki. Sedmnáct let zkušeností, dobrých i špatných zážitků, je tou nejlepší pozvánkou k jeho přečtení.

„Reiki je všeprostupující síla. proniká všechno, co má schopnost cítit, i to, co žádný cit nemá. Ačkoli se Reiki ustavičně mění, je stále stejná. U Reiki je vše živé a vše si zaslouží úctu, ať je to kámen v naší zahradě anebo partnerova ruka sevřená v naší.“

„Reiki je právo, které máme všichni vrozené.“

Frank Peter Arjava, Ohně Reiki

Připomíná Vám tento citát něco?

Je to Vaše osobní zkušenost z jiné nebo této cesty? Něco, co jste zakusili při probouzení: vidění a vědomí života všude a ve všem, světla zářícího zevnitř, všude v přírodě nebo krajině, která Vám do té doby připadala neživá? Něco, prostupující vším?

Toto je podstata Reiki – Jedno, Jednota.

Ráda bych se s vámi v této sérii článků podělila o svoje zkušenosti a poznání z dnes již sedmnáctileté cesty s Rei-ki a pátrání – v boomu jejích nejrůznějších odnoží a dobrých i špatných zkušeností – po její podstatě, smyslu a zkušenostech.

Chtěla bych se s Vámi podělit o všechno důležité, co jsem na této cestě za podstatou a základními principy působení Reiki poznala.

2012-08-14.universe01.big.jpgNa počátku bylo Osvícení. Z něj vyvěraly jednoduchost, čistota a prostota tak typická pro Japonsko a veškerá umění a cesty, které zdě vznikly. A také duchovní podstata této cesty - vyvěrající z pokory a soucitu. Probouzející. Cesta srdce. Zpátky do Jednoty a ke Zdroji.

Později se z původního stromu oddělila větev, která přinesla Reiki přes západ, tj. Havajské ostrovy a Spojené státy Americké až do naší země. V tu dobu to byla už „jiná“ Reiki, která s původním učením už neměla mnoho společného – a dále se vyvíjela, rozrůzňovala a měnila do řady nových škol nebo cest, z nichž některé s ní nesdílejí už ani ten název. Pro tyto školy používám souhrnný název „západní cesta Reiki“, abych je odlišila od tradičního japonského pojetí a způsobů a mohla lépe vysvětlit rozdíly v jejich směřování, obsahu, způsobu iniciace a akcentech.

Rozdíly mezi oběma cestami si ukážeme v jednotlivých kapitolách o iniciacích, používání symbolů, technikách a praxi Reiki. Nejprve si ale musíme říct něco o tom, proč k takovému rozdělení a podstatné změně došlo.

Dnes je Reiki mnohdy považována za něco překonaného „jinými energiemi – něco, co jsme se naučili a teď hledáme jiné a aktuálnější nebo účinnější cesty a prostředky. To je ale obrovský omyl. Je to jen základní nepochopení podstaty a nevyužitý potenciál cesty, ať už z důvodu strachu nebo nevědomí, který nás může vést k podobnému závěru.

Je cestou, která vede do Jednoty. Do Jednoty, z níž jsme vzešli a kam směřujeme a kterou někdo nazýváme Bůh, jiný Śúnjata nebo Kosmos. To jsou ale jen slova. Důležitý je záměr, vnitřní opravdovost a pokora. Potom se nemůže stát, že si spleteme světla – pravé a falešná, a neletíme vstříc namísto realizaci a svobodě jako omámené můry své zkáze.

Místo setkávání,
Lenka Marečková

Publikováno: 14.8.2012, 13:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mgr. Lenka Marečková, nar. 3. 6.1963, PF UK 1996, zaměření na ústavní právo a právo EU a oblast lidských práv, zvláště dětí. Publikační činnost: zpočátku samizdat a exilová nakladatelství, později v odborných časopisech a nakladatelství Academia.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA