Poznání

Zničila starověkou Olympii obří tsunami?

Autor: (jds)

Obrázek

Dějiště starověkých olympijských her v Řecku dost možná nezničilo zemětřesení a série záplav z místní řeky, jak se dosud soudilo, ale zkázu starověkého sportoviště a chrámového areálu má na svědomí obří vlna tsunami. A to se Olympie dnes nachází dvacet kilometrů od nejbližšího pobřeží.

Víte, že…? 

Geologický průzkum, který v okolí Olympie prováděli vědci z německých univerzit, ukázal, že za zkázou zdejších starověkých památek zřejmě nestojí zemětřesení a záplavy z místní řeky Kladeos. Na stopu nové hypotézy o zaplavení Olympie obří vlnou tsunami přivedly geology místní vrstvy sedimentů pohřbené pod osmimetrovou vrstvou písku a jiných nečistot objevené před dvě stě padesáti lety a podrobně prozkoumané v posledních letech. „Ze složení a tloušťky sedimentů jsme zjistili, že neodpovídají průtokům vody v řece Kladeos ani geomorfologickým dějům, jako jsou zemětřesení,“ shrnul závěry měření geolog Andreas Vött z geografického institutu univerzity Johanna Gutenberga v Mohuči, který se věnuje výzkumu pozůstatků pradávných vln tsunami ve východním Středomoří.

Dříve archeologové věřili, že svatyně zničilo zemětřesení v roce 551 našeho letopočtu a zkázu poté dokonaly záplavy na řece Kladeos. Nicméně odborníky podle Vötta mátlo, že říčka Kladeos, která teče kolem Olympie, by musela přinést několik metrů sedimentů. Ve spolupráci s místní radou pro památky a kolegy z univerzit v Cáchách, Darmstadtu, Freiburgu, Hamburku a Kolíně, nasadili na hledání vysvětlení nejmodernější technologie pro geoarcheologický průzkum. Výsledky naznačují, že oblast byla několikrát zasažena velkými katastrofálními povodněmi a byla v minulosti pokryta sedimenty. Mušle, ulity a zbytky mořských živočichů přitom jasně naznačují, že tyto usazeniny jsou mořského původu. Sedimenty se musely dostat od pobřeží až k Olympii, která leží ve výšce asi 33 metrů nad mořem.

„Olympie je nyní dvaadvacet kilometrů od moře, ale kdysi bývalo pobřeží byla nejméně osm kilometrů dále do vnitrozemí,“ vysvětluje Vött. V jeho scénáři tsunami z moře pronikla velkou silou do úzkého údolí Alpheus, které také zahrnuje tok řeky Kladeos, a pak se přelila přes sedla kopců, za nimiž leží Olympie. Svatyně se pak zaplavily, ale voda z nich může jen pomalu odtékat ven. Sekvence sedimentů naznačují, že takovýto scénář se v průběhu posledních 7000 roků opakoval několikrát a jedna z posledních takových katastrof nastala v 6. století našeho letopočtu. Ta také znamenala konečné zničení Olympie.

2011-07-16.olympia01.jpgVšechny sedimentologické, geochemické, geomorfologické a geoarcheologické nálezy tuto novou, senzační hypotézu o olympijské tsunami potvrzují. Jako podpůrný argument uvádějí Vöttovi spolupracovníci i nezvyklé uložení některých trosek, které jakoby „plavaly“ ve vrstvách sedimentu, jako například některé zbytky sloupů z hlavní Diovy svatyně. Pozůstatky po úderech tsunami se přitom nacházejí v celém údolí.

Tsunami se ve východním Středomoří vyskytovala poměrně často, což způsobuje především vysoká seismická aktivita v Řeckém oblouku, kde se Africká deska tlačí pod Euroasijskou. Poslední obří tsunami zdevastovala středomořské pobřežní oblasti v roce 1908 po zemětřesení v Messinském průlivu v jižní Itálii, při němž zemřelo více než sto tisíc lidí. Na jihu Egejského moře byla ještě v roce 1956 zaznamenána asi 30 metrů vysoká vlna. „Analýza historických záznamů dokládá, že v západním Řecku se objevila tsunami v průměru každých 8 až 11 let,“ potvrdil Vött.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 16.7.2011, 14:20
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA