Poznání

Jak nás ovlivňují sourozenecké konstelace

Autor: Jaroslava MALINOVÁ

Obrázek

Jakmile skutečně pochopíme okolnosti související s pořadím našeho narození, zlepší se tím i naše vztahy s blízkými lidmi – dětmi, partnery, přáteli, v zaměstnání. Teorie sourozeneckých konstelací od Kevina Lemana skutečně takové osvobozující poznání nabízí. Nečiní si samozřejmě nárok na stoprocentní pravdivost, avšak skrývá v sobě potenciál k odhalení klíčových souvislostí našeho života. Nebude bez zajímavosti dát si své pořadí narození do vztahu s nativním horoskopem, numerologickou mřížkou, eneagramem a dalšími nástroji sebepoznání, které možná používáte. Pravděpodobně se budou zajímavě doplňovat. Navíc se ještě dozvíte několik tipů na výchovu vlastních dětí podle konstelace jejich narození.

Na úvod věnujte prosím pozornost krátkému testu. Vyberte z následujících výčtů osobnostních rysů ten, který se na vás hodí nejlépe. Přitom platí, že nemusíte souhlasit úplně se všemi vlastnostmi ve skupině.

  • A.: Perfekcionista, spolehlivý, svědomitý, dělá si seznamy, systematický, kritický, vážný, studijní typ
  • B.: Vyjednavač, má nejméně fotografií v rodinném albu, vyhýbá se konfliktům, nezávislý, silné vazby ke skupině vrstevníků, mnoho přátel, individualista
  • C.: Intrikán, okouzlující, svádí vinu na druhé, předvádí se, společenský, dobrý obchodník, vychytralý, upoutává pozornost, rád dělá věci jinak, dělá šaška, oživuje, zlobí, hodně mu projde

Pokud jste odpověděli A, jste pravděpodobně nejstarší dítě v rodině nebo jedináček, B prostřední a C benjamínek, nebo nejmladší. Druhorození přitom mohou přebírat vlastnosti prvorozených (když jsou opačného pohlaví, obzvláště po několika sourozencích opačného pohlaví) či benjamínků.

2011-04-28.sourozenci04.jpgPodle Lemana je výhodnější sourozence mít, než nemít. Proč? Lze si na něm vyzkoušet, co si na nikom jiném vyzkoušet nelze (zde zapojte představivost) a to relativně bezpečně. Lze mu unikat a také se stále znovu usmiřovat, zkrátka modelovat si své budoucí sociální vztahy. Dívky jedináčci mohou například mít po hádce s kamarádkami takřka sebevražedné tendence. Sourozenci vědí, že ačkoli se perou, patří k sobě a stejně tak budou v budoucnu patřit i k dalším lidem, přátelům a partnerům. V neposlední řadě působí blahodárně vznik zdravé sourozenecké koalice (patologická je koalice dítěte a dospělého proti druhému rodiči) proti koalici rodičovské. Dětský svět fantazie v ní lépe přežívá a snáze odolává racionálnímu dospělému světu.

Prvorození a benjamínci

Prvorozené dítě získá nejvíce rodičovské pozornosti, důslednosti, přísnosti, ale i úzkosti. Na něm se totiž teprve učí a objevují, co vůbec obnáší být rodičem. Jsou většinou přehnaně opatrní a nejistí, prožívají výchovu prvorozeného jako velmi vážnou a zodpovědnou věc, očekávají od něho správný vývoj a povzbuzují k dalším a dalším výkonům. Ať udělá dítě cokoli, je to pro rodiče nové a všímají si toho. Takový člověk bývá následně i v dospělosti sebevědomý, zaměřený na cíl, snaží se prosadit, bývá obětavý, vážný, vstřícný, konzervativní, věří v autoritu, řád a rituály. Nevýhodou je zvýšená míra zodpovědnosti. Vede ke stresu a přílišnému očekávání.

V případě jedináčků se zvyšuje tlak na rychlé dospívání, takže mívají pocit, že dětství vlastně neměli a chybí jim. Proto tzv. superprvorození, jak Leman nazývá jedináčky, pak v životě většinou lépe vycházejí se staršími či mladšími, hůře s vrstevníky. Pokud si rodiče přáli více dětí a všechnu lásku pro ně připravenou pak věnují jen jednomu, dochází k fenoménu „jedinečné perly“, akcentujícímu v dítěti jeho sebestřednost. Pokud si přáli mít jen jedno dítě, většinou se neubrání touze mít z něho „malého dospělého“. Ten pak má vysoko nastavené ideály, většinou s nevyslovovanou předponou super. Musí také častěji bojovat s pocity méněcennosti. Pokud je to Váš případ, zamyslete se nad tím, zda byste mohli někdy dát druhým přednost a být k nim méně kritičtí. Zamilujte si drobné chyby a nedokonalosti, se kterými denně zápasíte. Snažte se vyvinout si smysl pro humor a smějte se jim. Udělejte si čas sami pro sebe. Nedopusťte, aby se váš život stal dostihovou dráhou, jejíž konec je v nedohlednu. Statistika přizná u nás jedné ženě ve fertilním věku pouze 1,21 dítěte, takže vás není málo. 

2011-04-28.sourozenci02.jpgVětšina ostatních dětí u nás jsou druhorození. Znamená to pro ně méně privilegií a pozornosti rodičů, o to více jí však získají od staršího sourozence. Jejich životní styl je určován osobností prvorozeného (často bývají jeho protikladem) a zejména postojem rodičů ke staršímu sourozenci. Zbude na ně ještě nějaká zvláštní role, aby se necítili odstrčení a nezačali proto více zlobit? Najdou odvahu vyslovit své názory, přestože vždy budou vedle chytrého sourozence za hlupáčky? Většinou nemají tolik potíží jako prvorození, jsou méně bázlivé a úzkostlivé. Nejsou tak posedlí dokonalostí. Jelikož nemohou mít lásku rodičů jen pro sebe, učí se dělat kompromisy a vyjednávat. Mívají více přátel, mezi nimiž hledají uznání. Většinou byli srovnáváni a posuzováni podle staršího sourozence, v dospělosti však mohou vědomě odmítnout nechat se zatahovat do srovnávání. Rovněž se mohou naučit neomlouvat se za své myšlenky, o které v dětství zdánlivě nikdo nestál, ale sdílet je s ostatními. Nejvíce přehlíženými dětmi bývají prostřední sourozenci. Je nejtěžší je v rodině rozeznat. Těžko budou rozmazlené.

Benjamínci pak bývají ponecháni svému osudu, protože rodičům již nezbývá mnoho výchovných ambicí ani sil. Nevyžaduje se po nich zdaleka tolik disciplíny. Smysl pro řád a stabilitu bývá jejich slabinou. Výchovu často přebírají starší sourozenci. Nejmladším se od nich dostává často posměchu. Touží být bráni vážně a udělají pro to zdaleka nejvíce. Často se předvádějí a získaná pozornost je pro ně větší hodnotou, než výkon, třeba ve škole. Stávají se z nich třídní šašci a baviči. Osobnostně se jedná nejčastěji o extroverty, veselé a bezstarostné, s vysokou sociální inteligencí, schopností manipulovat lidmi. Také bývají prudcí, vzpurní a netrpěliví. Pokud patříte mezi posledně narozené, vaším tématem bude nejspíše naučit se přenechat nárok na pozornost i ostatním. Přestaňte se předvádět a nabídněte druhým pomoc i bez velké reklamy. Buďte legrační a okouzlující s mírou. Patrně Vám bude vyhovovat práce s lidmi. Uvědomte si svou závislost na druhých, neobviňujte je ze svých problémů.

2011-04-28.sourozenci03.jpgJedináčci a sourozenci

Pokud jste rodiči (zatím) jediného dítěte, pozor na perfekcionismus. Uvědomte si, že dítě se snaží maximálně se vám zavděčit a když se mu to nedaří, může upadnout do rezignace. Styl života si dítě osvojí do pěti let. Pokud se mu do té doby nenarodí sourozenec, je třeba ho na jeho příchod obzvlášť připravit. Co se týče sourozeneckých konstelací, jedná se pak o dva jedináčky, jakoby dvě rodiny v jedné.

Ve výchově dvou dětí je důležité především vyhýbat se srovnávání a nevychovávat obě děti stejně. Důraz spočívá na důslednosti a spravedlnosti. Jedno z nich může při pocitu křivdy vyžadovat objetí a utěšování, druhé ve stejném emočním stavu vyhledá samotu a potřebuje čas. Nejsou a ani nemohou být stejné. Nemusíte pro oba udělat totéž. Občas dělejte něco jen s jedním. Staršímu náležejí privilegia, ono prošlapává cestu, má víc práce, zaslouží si vyšší kapesné a může chodit později spát, i kdyby to bylo jen o půl hodiny. Postupně z něj sejměte některé povinnosti, jak ostatní dospívají.

Je-li jedno z Vašich dětí v pozici prostředního, povídejte si s ním častěji o jeho pocitech, nejspíše se doma cítí přehlížené a hledá si snadněji přátele mimo rodinu. Udělejte občas něco, aby se cítilo výjimečné. Kupte mu něco nového na sebe, stanovte privilegia, dejte dostatek jeho fotografií do rodinného alba.

Oblíbenci a rivalové

Benjamínci dovedou nejlépe obměkčit srdce rodičů, nenechte však s sebou manipulovat. Přirozeně se dokáží vyhnout povinnostem a usnadnit si život. Umějí intrikařit a vydráždit starší sourozence, pro které jsou „otravní“. Rodiče se již neumějí nadchnout jejich výkony, které dobře znají od starších dětí. Proto mívá nejmladší dítě pocit, že není bráno dost vážně. Zajistěte mu jeho díl povinností. Porušování pravidel by mělo mít za následek sankce. Zamyslete se, jestli mu věnujete dostatek času. Dbejte, aby se naučilo včas číst, často si nechávají číst staršími a bývají ve škole mezi nejhoršími čtenáři. Zaplňte jeho album fotografiemi.

Zajímavá situace nastává u dvojčat, kterých se v poslední době rodí více, než kdy dříve. I tam je jedno z nich v roli prvorozeného, jedno se muselo prodrat porodními cestami jako první a bývá tak i rodiči vnímáno. Druhorozené pak musí vydržet, než se bude moci poprvé nadechnout. Jedno z nich bývá tahoun a jedno společenštější, první vůdčí a druhé přizpůsobivější, někdy se v obou rolích střídají v průběhu vývoje.

Když se jako první narodí dcera a druhý syn, v menším odstupu než je pět let, může to přesto dát konstelaci dvou prvorozených. Ona je nejstarší dítě, ale on zas prvorozený syn, který o svou roli nemusí bojovat, je již dána odlišným pohlavím, které má moc nabourat do jisté míry pořadí.

Dva chlapci v rodině vykazují zdaleka největší míru rivality, soupeří o lásku matky o to více, když otec bývá často, nebo úplně nepřítomen. Pokud je starší bratr menší, případně výrazně méně fyzicky zdatný, je to problém a musí si autoritu vybojovat jinak. U holčiček zase bývá nejžádanějším atributem krása, soupeření se odehrává v tomto smyslu. Znevýhodněná dívka si pak musí najít nějakou „tajnou zbraň“. Nikdy by nikdo z rodiny neměl zdůrazňovat krásu pouze jedné z nich, v očích rodičů jsou obě krásné stejně, ať se takové i cítí být.

2011-04-28.sourozenci05.big.jpg

Sourozenci v manželství

Nejčastějšími klienty manželských poraden jsou manželé oba prvorození, nebo jedináčci. Dochází u nich k přímým mocenským střetům. Nikdo nechce ustoupit. Hledají chyby na sobě i na druhém, jsou velmi kritičtí a nakládají na sebe příliš. (Zde vzniká prostor pro úvahy o charakteru mladých manželství v dnešní Číně.)

Manželé oba druhorození jsou lepší vyjednavači, nehádají se tolik, spíše věci neřeší a dlouhodobě potlačují. Na povrchu je klid, ale uvnitř moře nevyřešených konfliktů. Nebezpečím pro jejich manželství je nedostatek komunikace.

Dva benjamínci si užijí spoustu legrace, avšak jeden z nich se bude muset chopit zodpovědnosti, hlavně finanční. Nejlepší partnerkou pro benjamínka je prvorozená dcera, která má zodpovědnosti dostatek.

Podle psychologické praxe Kevina Lemana se k sobě nejlépe hodí nejmladší bratr svých sester a nejstarší sestra svých bratrů. Nebo nejmladší sestra svých bratrů a nejstarší bratr svých bratrů (sester). Manželství pak napodobuje situaci mezi dětmi v původní rodině. Pořadí narození není však nikdy hlavním určujícím faktorem, pouze naznačuje problémy a tlaky, které se objevují a dávají nám příležitost nahlédnout, do jaké míry je máme zpracované.

Platí, že prvorozený rodič má lepší schopnost empatie do svého prvorozeného dítěte, zatímco potíže druhorozeného vnímá spíše zprostředkovaně a s větší námahou. Druhorozený rodič zase ožívá ve svém druhorozeném dítěti. Zkrátka rodiče mají tendenci více rozumět tomu postavení dítěte, jaké sami měli ve své rodině.

Na závěr několik poznámek k výchově obecně. Je těžké určit, který výchovný postup je ten správný. Avšak o tom, co s dětmi provádíte, buďte přesvědčeni, že je to to správné, co na ně funguje. Pak to také fungovat bude. Máte-li k dítěti kladný emoční vztah, nezáleží na tom, je-li výchova vedena autoritářsky, nebo liberálně. Když je emoční vztah negativní, například vinou přetížení matky, nezáleží na tom vlastně také. Příliš liberální, ale i moc direktivní přístup dítě zúzkostňuje. Rodiče, kteří nechtějí své děti ovládat a rozhodovat za ně, ale také nechtějí, aby děti ovládaly je, využívají principů autentické disciplíny. Znamená to vyhýbat se extrémům, třeba superrodičovskému syndromu, nedostižnému životnímu vzoru, který následně z dětí vytváří neurotické perfekcionisty. Nic neděláme dokonale, děláme spoustu chyb a musíme doufat, že děti nám to odpustí. Tak ať se vám daří.


Podle knihy Kevina Lemana Sourozenecké konstelace (česky Portál, 1997) a přednášky dětské psycholožky PhDr. Jarmily Klégrové v o.s. HoSt.

Publikováno: 29.4.2011, 8:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA