Poznání

Nejstarší věž na světě měla kosmologický význam

Autor: (jds)

Obrázek

Od roku 1952, kdy archeologové objevili v rozvalinách na okraji starého Jericha osm metrů vysokou kamennou věž, se vědci dohadují o jejím účelu. Nyní, po jedenácti tisíci letech od jejího postavení, archeologové z Tel Aviv University přišli za pomoci počítačů s novou teorií o astronomickém a kosmologickém poslání záhadné stavby.

Víte, že…? 

Věž zvanou Tel Jericho nalezl v průběhu vykopávek na Tel es-Sultan na okraji nejstarší dosud objevené světové aglomerace v padesátých letech 20. století archeolog John Garstang. Jedná se o téměř osm metrů vysokou kruhovou věž se základnou o průměru osmi metrů a archeologové soudí, že pochází z pozdního 9. tisíciletí př. Kr. Jedná se tedy o nejstarší věžovou stavbu na světě. Uvnitř věže je také nejstarší známé schodiště na světě s dvaceti schody a stavba byla součástí asi tři metry vysoké kamenné stěny.

„V nově zveřejněném článku, který vyšel v časopisu Antiquity, uvádíme nový a vzrušující objev,“ uvedli archeologové Roy Liran a Ran Barkai ve společném prohlášení pro deník Jerusalem Post, „který je založen na přesné poloze věže na okraji obce Jericho. Stín věže zastiňuje celý areál při západu Slunce v nejdelší den v roce ve zcela přesném úhlu.“

2011-02-20.Jericho02.jpgRekonstrukce západu Slunce o letním slunovratu archeologům ukázala, že stín sousedního kopce postupně zastíní nejprve věž a následně celou vesnici. Proto se domnívají, že věž sloužila jako pozemský prvek spojující obyvatele tohoto místa s krajinou kolem nich a s nebeským prvkem zapadajícího Slunce.Stavba může navíc souviset i s prvotními obavami a kosmologickou vírou vesničanů z doby kamenné.

Astronomicko-kosmologická myšlenka je založena na skutečnosti, že osy schodiště ve věži byly postaveny v přesném úhlu na postavení Slunce o slunovratu k nejvyššímu vrcholu hory Qarantal s výhledem na Jericho. Doposud někteří výzkumníci mínili, že věž a zdi spolu pravděpodobně tvoří systém opevnění a obranu proti povodním. Jiní navrhovali, že osmimetrová kamenná věž a třímetrová zeď sloužila jako zeměpisná značka vymezující území obyvatel Jericha, a byla i symbolem bohatství a moci starobylé vesnice. V roce 2008 vyšel článek, v němž badatelé z Tel Aviv University navrhovali, že věže a zdi Jericha je třeba chápat jako kosmologické značky spojující starobylou vesnici Jericho s blízkou horou Qarantal a západem slunce v nejdelší den v roce. Nový výzkum, během nějž archeologové použili přesné počítačové simulace, tuto hypotézu rozvinul a potvrdil.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 20.2.2011, 11:55
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA