Poznání

Hvězdná konstelace francouzských katedrál

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Zvyk stavět významné sakrální objekty jako obraz hvězdných konstelací si architekti přinesli už ze starověku. Dnes je toto umění téměř zapomenuto. Podívejme se tedy, jak středověcí stavitelé prvních gotických katedrál odrazili ve svých stavbách souhvězdí Panny na území severní Francie.

Fotogalerie 


Gotické zjevení

Když na přelomu dvanáctého a třináctého století začaly v severní Francii růst nové velké sakrální stavby jako houby po dešti bylo to něco jako zjevení. Jakoby v krajině začaly přistávat mimozemské lodi neznámé civilizace. Jejich nádherná zdobnost a geometrická dokonalost překonávala všechno, co až dosud bylo lidskou rukou postaveno. Jejich velikost vysoce přesahovala vše, co dosud bylo v Evropě k uctívání Boží slávy potřeba. Jejich mystérium navíc podtrhovalo, že byly bezmála všechny poněkud tajemně zasvěceny Notre Dame, Naší Paní…

Ano, mnozí jistě namítnou, že předchozí slova jsou poněkud nadsazená. Budou mít pravdu ti, kteří budou tvrdit, že jednotlivé stavební prvky katedrální gotiky se tu a tam po Evropě objevovaly již století před zahájením stavby první z francouzských gotických katedrál. Ano, budou mít pravdu i ti, že zasvěcování kostelů Bohorodičce nebylo ničím neobvyklým. Nicméně nečekanou vlnu promyšlené inovativní stavební činnosti (a ohromného přílivu peněz, které tyto kamenné monumenty vyžadovaly) popřít nelze. Gotikcká architektura se v čistotě svého stylu i mystických aspektech zrodila právě v severní Francii a v této době.


2010-10-02.Chartres

Počet obrázků: 10


 • 1129: uznání templářského řádu na koncilu v Troyes
 • 1160: založení gotické katedrály Saint-Pierre de Lisieux
 • 1163: založení gotické katedrály Notre-Dame de Paris
 • 1194: založení gotické katedrály Notre-Dame de Chartres
 • 1194: založení gotické katedrály Notre-Dame d'Évreux
 • 1195: založení baziliky v Saint-Quentin
 • 1202: založení gotické katedrály Notre-Dame de Rouen
 • 1211: založení gotické katedrály Notre-Dame de Reims
 • 1220: založení gotické katedrály Notre-Dame d'Amiens
 • 1225: založení gotické katedrály Saint-Pierre de Beauvais
 • 1225: založení gotické katedrály Saint-Étienne de Meaux
 • 1230: založení gotické katedrály Notre-Dame de Bayeux

Tajemná Naše Paní

Zasvěcení naprosté většiny francouzských katedrál doslova „Naší Paní“ vzrušuje badatele po celém světě dodnes. Mnozí totiž odmítají dosud běžnou představu že touto dámou je Panna Maria, matka Ježíše Nazarétského, jak nám ji vylíčila Bible i pozdější oficiální církevní tradice. Ti z badatelů, kteří se vydali po stopách tzv. Ježíšovy pokrevní linie a tvrdí, že Ježíšova manželka Marie Magdaléna po ukřižování svého muže přesídlila i s potomstvem do jižní Francie, zmiňují právě Marii Magdalénu jako předobraz francouzského pojmu Notre Dame.

Templářští rytíři, kteří se před založením severofrancouzských katedrál vrátili ze znovudobyté Svaté země prý s sebou přivezli i znalosti (a snad i důkazy) o Ježíšově skutečném rodinném životě i pozdějších osudech Marie Magdalény. Jejich Paní tedy měla být právě Marie Magdaléna. Popřít templářský vliv na založení gotických katedrál asi příliš nejde. Kromě ohromného bohatství si z Blízkého východu zjevně přivezli i poklad nejcennější - vědění. Nicméně až dosud se vedou spory o to, jaké.

Na další stopu nás zavede poněkud záhadný alchymista Fulcanelli se svou proslulou knihou Tajemství katedrál, jejímž základem byly (údajně ukradené) zápisky alsaského badatele René Schwallera de Lubicz. Fulcanelli totiž tvrdí, že naprostá většina francouzských katedrál Notre Dame byla postavena na místech, kde se již odpradávna uctívaly tzv. černé madony. Tyto figurky černých bohorodiček se dochovaly dodnes jen někde, nicméně jejich skutečný původ je dávno předkřesťanský a nelze je tedy zaměňovat s Pannou Marií. Jak Fulcanelli správně dodává, jejich předobrazem byla staroegyptská panenská bohorodička Éset.


cyril-fagan.thumb.jpg

Cyril Fagan

Cyril Fagan byl americký egyptolog a sideralistický astrolog irského původu. Narodil se 22.5.1896 v Dublinu v Irsku. Zemřel 5.1.1970 ve věku 74 let v Tucsonu ve Spojených státech amerických.

rene-adolphe-schwaller-de-lubicz.thumb.jpg

René Adolphe Schwaller de Lubicz

René Adolphe Schwaller de Lubicz byl alsaský alchymista, teosof a egyptolog. Narodil se 30.12.1887 v Asnières ve Francii. Zemřel 7.12.1961 ve věku 74 let v Grasse ve Francii.

Souhvězdí Panny

Éset (či Isis) byla jednou z nejdůležitějších neter egyptského hvězdného náboženství. Každoročně v období letního slunovratu „porodila“ slunečního boha Hóra a mohl začít nový rok jedné z největších starověkých civilizací. Tato scéna se podle staroegyptského principu dokonce dostala až na hvězdnou oblohu. S „těhotenstvím a porodem“ lze spojovat název egyptského dekanu Bekaty (doslova „související s těhotenstvím“), který stál na ascendentu v době mysteriózního heliakického východu Síria, jímž skutečně egyptský nový rok začínal. Znovuzrozený Hór, Tša-nefer „Krásný chlapec", byl astrologem Cyrilem Faganem ztotožněn s hvězdou souhvězdí Panny Vindemiatrix (ε-Vir). A Éset sama bývá jako panna nesoucí pochodeň světla ztotožňována někdy s poslední jasnou hvězdou souhvězdí Lva Denebolou, častěji pak s jasnou hvězdou Spica (α-Vir) v podobě panny vydávající, či držící, obilné zrno. Podobně pak bývá zobrazována ve figurách propojující hvězdy celého souhvězdí.

Znak pro Pannu

Aby toho nebylo málo, existuje i další důkaz toho, že souhvězdí Panny musíme podobně jako francouzské katedrály Notre Dame spojovat spíše než s Pannou Marií spíše s egyptskou Éset. A je jím, pro naprostou většinu astrologů překvapivě, glyf pro její znamení: . Dosud byl považován za grafické sjednocení písmen „m“ a „p“, tedy (českých) iniciál „Marie Panna“ či podobných sousloví jiných jazycích. Jeho starověká, předkřesťanská, podoba nicméně vychází ze staroegyptského znázornění čtyř vztyčených kober, z nichž jedna – poslední – má ocas zakroucený do smyčky. Tři vztyčené kobry značí v egyptském symbolismu přítomnost boha, čtvrtá je bůh sám. A v staroegyptském hvězdném náboženství byl pouze jediný hadí neter – Ápop představující obzor, ale i zvěčnělý v souhvězdí Hydry, jak popisujeme v jiném článku. A Hydra se na hvězdné báni vine od lví hlavy podél celého souhvězdí Panny. Mimochodem jsou to dvě největší souhvězdí celé noční oblohy.

Hvězdná konstelace katedrál

Z podzemních svatyní „černých madon“ jsme se dostali až na černou hvězdnou oblohu a nyní je čas se vrátit zpět na Zemi. Jak s obrazem souhvězdí Panny souvisí severofrancouzské katedrály kromě společného původu jejich jmen? Francouzský spisovatel a publicista Louis Charpentier (*1905) v roce 1966 publikoval svůj postřeh, že severofrancouzské katedrály na zemi kopírují hvězdnou mapu souhvězdí Panny. Po něm tuto teorii rozpracovali další badatelé a všichni konstatovali jediné: shoda je více než nápadná a nelze ji přičítat žádné náhodě.

Mapa severofrancouzských katedrál z přelomu 12. a 13. století a hvězdná mapa souhvězdí Panny skutečně obsahuje nápadné společné prvky. Odchylky jsou minimální (jen výjimečně v řádu kilometrů) a s hvězdami souhvězdí Panny (i těmi méně viditelnými) lze ztotožnit naprostou většinu gotických památek z té doby. Pro ukázku jsme vám připravili jedno z možných schémat a nakonec i jeho porovnání se skutečností (viz následující tabulka i schéma a satelitní mapa na konci článku). V tabulce a popiskách také uvádíme rok zahájení výstavby či gotické přestavby příslušného objektu. S méně jasnými hvězdami souhvězdí Panny a okolních souhvězdí však korespondují i další, zde neuváděné gotické stavby.


HvězdaJasnost/magnitudaZemský protějšekRok
Spica (α-Vir)1Cathédrale Notre-Dame de Chartres1194
Zavijah (β-Vir)3,5Cathédrale Notre-Dame de Reims1211
Porrima (γ-Vir)3,5Notre Dame, Dammartin-en-Goëdo 1236
Minelava (δ-Vir)3,5Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais1225
Vindemiatrix (ε-Vir)3Cathédrale Notre-Dame d'Amiens1220
Heze (ζ-Vir)3,5Cathédrale Notre-Dame d'Évreux1194
Zaniah (η-Vir)4Cathédrale Saint-Étienne de Meaux1175
Syrma (ι-Vir)4Argentan
Rijl al Awwa (μ-Vir)4Flers
109-Vir4Cathédrale Notre-Dame de Bayeux1230
κ-Vir4Notre Dame, Alencon
θ-Vir4,5Cathédrale Notre-Dame de Paris1163
ν-Vir4Chaumont-Porcien
ο-Vir4Basilique de Saint-Quentin1195
τ-Vir4Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux1160
78-Vir5Cathédrale Notre-Dame de Rouen1202

Kruh se uzavírá

Zde by mohlo naše putování po severofrancouzských gotických katedrál končit konstatováním, že středověcí stavitelé gotických katedrál nutně museli znát nejen mystéria egyptské Éset, ale i vědomosti o egyptském posvátném umění zrcadlit v prostorovém uspořádání sakrálních staveb hvězdnou oblohu. Zasvěcení katedrál Notre Dame dokládá, že to tak bylo. Nicméně zbývá ještě vyřešit otázku, kdo byl autorem tohoto velkolepého plánu.

V řadě míst, která hvězdná mapa promítá na mapu Francie, se žádná gotická stavební památka nedochovala. Někde proto, že zasáhl zub času, války či požár (což je příklad převorství v Dammartin-en-Goële s chrámem Notre Dame, které vyhořelo s celým městem už v roce 1236), na pár místech nejsou žádné takové chrámy, kostely či snad katedrály, i když se zpravidla o všech těchto místech ví, že mají mnohasetletou tradici osídlení, často římskou či starší. Má-li tedy Fulcanelli (potažmo Schwaller de Lubicz) pravdu, středověcí architekti pouze „vědomě využili a mírně upravili“ mnohem starší hvězdnou síť pohanských svatyní černých madon. To by nakonec mohlo i vysvětlovat i ty zmíněné několikakilometrové odchylky mezi hvězdným a pozemským plánem. Princip „co je dole, je i nahoře“ ostatně není žádným velkým objevem středověku. Pouze znovuobjevením.

Pokud se za tajemstvími severofrancouzských katedrál hodláte vypravit osobně, nevnímejte jen velkolepou krásu těchto úžasných staveb. Všímejte si pozůstatků toho, co by mohlo být zbytky předkřesťanských tradic, které byly o mnoho století později jen mistrovsky převedeny na vyšší úroveň. A pokud se spokojíte s domácím pozorováním jejich hvězdných protějšků, máme pro vás také tip: nejjasnější hvězda Panny Spica se dá najít prodloužením oje Velkého vozu přes velmi jasnou hvězdu Arcturus v souhvězdí Pastýře. Nejlépe bude Panna pozorovatelná za bezměsíčních nocí na jaře. Na podzim od 10. září do 30. října prochází souhvězdím Panny (nikoliv astrologickým znamením!) Slunce. Panna tedy v tuto dobu vychází a zapadá se Sluncem a nebude pozorovatelná skoro vůbec.

VirgoAndCathedrals.jpg

2012-09-20.staticmap.big.jpg

A Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux (1160); B Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux (1160); C Basilique de Saint-Quentin (1195); D Cathédrale Notre-Dame de Paris (1163); E Cathédrale Notre-Dame de Bayeux (1230); F Cathédrale Saint-Étienne de Meaux (1175); G Cathédrale Notre-Dame d'Évreux (1194); HCathédrale Notre-Dame d'Amiens (1220); I Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (1225); J Cathédrale Notre-Dame de Reims (1211); K Cathédrale Notre-Dame de Rouen (1202); L Cathédrale Notre-Dame de Chartres (1194);


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 14.11.2010, 8:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA