Poznání

Modlitba pro Egypt

Autor: Lenka MAREČKOVÁ

Obrázek

V posledních dnech mnozí s napětím sledujeme vývoj situace v kolébce naší civilizace – v Egyptě. Je toho málo, jak bychom mohli do tamní dění zasáhnout. Ale přeci jen, něco udělat můžeme. Dnes ráno nám na toto téma nedaleko od staré mystické školy v Budči, v Zákolanech,  kde vede svůj víkendový seminář, napsala naše spolupracovnice  Lenka Marečková krátkou modlitbu…


Ó Egypte - rozvzpomeň se na Maat
Navrať se do přirozeného řádu
K úctě k pravdě a životu

Rozvzpomeň se na svoji slávu s její zdroj
Život
Moudrost a Světlo
Vědění

Ó Egypte - obnov v sobě všechno dobré a zdravé
To co Tě tolik tisíciletí činilo majákem civilizace
A nech za sebou staré zátěže a pokusy nepřátel o ovládnutí života a světla!

Ó Egypte, probuď se – ze svého zdánlivého spánku chrámů a míst, která byla zaváta pískem na zemi i v našich vzpomínkách
Ať život a úcta a vzdělávání v Tvých chrámech a všude zas ožijí
Přibliž se nám ve své vesmírné vzdálenosti
Otevři opět brány své lásky
Dědictví poznání

Rozhoř se – poznáním světla – jak pochodeň
Otevři nám své brány a svoje cesty
Esenci světla
Esenci poznání

Zazáři opět
Rozevři svoji náruč a ochranná křídla pro celý svět
Ať srdce jak slunce září zas z Tvého středu
Ať zazní ta píseň jásavá
Znovunalezení
Vzkříšení života
Obnovy
Obnovy Maat

Tvé uctívání a spojení v místech síly a setkávání v chrámech
Tvůj mír
Tvá laskavost a porozumění
Nechť opět ožijí

Ó Egypte - rozvzpomeň se na Maat
Navrať se do přirozeného řádu
K úctě k pravdě a životu
A Světlu.

Do našich srdcí
Jako mír
Soulad
Vidění
Vědění
Vrať se a ožij v nás

Ó Egypte – ať v tobě nastane
Mír přinášející svobodu pro všechny
Zaplane láska a porozumění
ožije Maat

I v nás.

Nechť se tak stane.

Publikováno: 5.2.2011, 18:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mgr. Lenka Marečková, nar. 3. 6.1963, PF UK 1996, zaměření na ústavní právo a právo EU a oblast lidských práv, zvláště dětí. Publikační činnost: zpočátku samizdat a exilová nakladatelství, později v odborných časopisech a nakladatelství Academia.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA