Osobnosti

Neúspěšný průmyslový alchymista Franz Tausend

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Málokdo prokázal prastaré posvátné nauce alchymii tak špatné jméno, jako se to v první polovině dvacátého století podařilo německému alchymistovi Franzi Tausendovi. Stejně jako mnoho jeho předchůdců byl přesvědčen, že dokáže vyrobit umělé zlato. Byl přesvědčen, že ho dokáže vyrábět průmyslově a jeho objev pomůže strádajícímu Německu. Zapletl se s nacisty a nakonec skončil v jejich vězení jako opakovaně odsouzený podvodník.

Zrození průmyslového alchymisty

Životní pouť Franze Serapha Tausenda započala 5. července 1884 ve švábském Krumbachu a od čtyř let v Aubingu, kam se přestěhoval s rodinou. Jeho otec Athanasius, jehož byl pátým potomkem, byl řemeslník a k řemeslu vedl i svého syna Franze. Později se však sám začal živit také jako lidový léčitel zvířat i lidí, a také bystrý a inteligentní Franz se dal na doporučení svého pastora a učitele na studia. Ze studií na několika školách však záhy zběhl a po vojenské službě v Métách až do první světové války se živil jako laborant v chemické továrně.


franz-seraph-tausend.thumb.jpg

Franz Seraph Tausend

Franz Seraph Tausend byl německý alchymista. Narodil se 5.7.1884 v Krumbachu v Německu. Zemřel 9.7.1942 ve věku 58 let ve Schwäbisch Hallu v Německu.

Již během předešlých lékárnických studií v Hamburku se začal zabývat kabbalistickými a alchymistickými spisy, které ho naprosto uchvátily. Během své vojenské služby si Franz Tausend obstaral snad všechny tehdy dostupné učebnice chemie a začal vyvíjet vlastní alchymistickou hypotézu o struktuře hmoty. Když byl v čtyřiatřiceti letech propuštěn z armády, pustil se do díla, aby své nápady na transmutaci vyzkoušel. V roce 1921 již na předměstí Mnichova Obermenzig, kde si koupil vilu, marně experimentoval na výrobě hliníku z jílu, morfia ze soli, získávání niklu a na levnějším způsobu výroby oceli. Pokoušel se také získat prostředky proti slintavce, kulhavce a mšicím. Sepsal tu také svou první alchymistickou publikaci 180 Elemente, deren Atomgewichte und Eingliederung in das harmonisch-periodische System (1922), ve které rozvíjel teorii o možnosti dosažení transmutace prostřednictvím energetické harmonizace jader prvků za pomoci „symfonických“ vln světla a zvuku. To ostatně bylo v souladu i s tím, co si o jádrech atomů a energiích v nich ukrytých mysleli i tehdejší významní fyzikové.

Když se svými mnichovskými experimenty neuspěl, vrátil se do Aubingu, kde si založil vlastní laboratoř ve zděděném domě po bratrovi, kterého na smrtelné posteli zmanipuloval tak, že vydědil svého syna i ženu. Svou první firmu, Tausend-Reinhardt Gmbh, si založil v roce 1923 s mladým národním socialistou, tehdy jednadvacetiletým studentem práv Rudolfem „Rolfem“ Reinhardtem, který investoval pět tisíc marek vlastních a sto tisíc marek vypůjčených na velký úrok. Získané peníze Tausend ihned investoval do koupě jihotyrolského zámečku Paschbach asi deset kilometrů od Bolzana, kde si také zařídil svou alchymistickou laboratoř a také se oženil s mladou servírkou. Jednoho dne jeden z jeho experimentů s olovem explodoval, a když Franz Tausend prozkoumával zbytky po výbuchu, na dně kelímku bylo pár malých kuliček, které vypadaly jako zlato. Byl přesvědčen, že je na dobré cestě k průmyslové výrobě zlata.

2011-07-01.tausend-Ludendorf.jpg

Erich von Ludendorff (1865-1937). 

Ve službách vlasti, obchodu i strany

Politická a hospodářská situace tehdejšího Německa nebyla v polovině dvacátých let nikterak růžová. Ekonomika byla zdeptaná ohromnými válečnými reparacemi po prohrané válce a situace v Německu se zdála ekonomicky neudržitelná. Reinhardt, který v průmyslové výrobě zlata viděl jednu z možných cest jak z versailleské pasti ven, proto Tausendovi navrhl, aby svůj objev dali k dispozici vlasti, a ještě na něm něco více vydělali. Se svým návrhem na průmyslovou výrobu zlata uspěli u bavorského ministra financí, který jim dovolil pracovat v mnichovské mincovně. Kvůli některým protestům se však museli obrátit až do Berlína, odkud k nim přidělili jako správce bývalého generála Ericha von Ludendorffa. Ten se sice v roce 1925 pokusil neúspěšně kandidovat za nacistickou stranu na říšského prezidenta, ale byl poražen generálem Hindenburgem.

Ludendorff navštívil Tausenda se skupinou spolupracovníků a experiment, který jim Tausend předvedl, generála nadchl. Po přidání bílého prášku do taveniny se na dně kelímku objevil zlatý nuget, který vážil 7 gramů. Následná kontrola zlatnických expertů prohlásila, že se jedná skutečně o zlato třiadvacetikarátové kvality. Ludendorffovy nacistické kontakty na bohaté a vlivné Němce měly velmi pozitivní vliv na rozvoj celého projektu výroby umělého zlata v průmyslových měřítcích. V červnu 1925, Franz Tausend a generál Ludendorff uzavřeli dohodu, ve které generál obdržel práva na výrobu syntetického zlata pro Německou republiku. Dohoda ale ještě vyžadovala ratifikaci prezidentem Hindenburgem, který to však odmítl udělat. Proto 1. července 1925 generál Ludendorff a Tausend uzavřeli jinou, soukromou, dohodu, v níž se Tausend vzdal všech práv na svůj objev a přísahal absolutní mlčenlivost o celém procesu. 14. října téhož roku pak založili novou společnost Gesellschaft 164 (přičemž 164 byl kód pro zlato). Velký podíl v ní pak měli nacističtí investoři i sama národněsocialistická strana.

2011-07-01.tausend-paschbach.jpg

Zámeček Paschbach. Zde měl Tausend provést svou 
první transmutaci zlata. Hradů a zámků vlastnil Tausend
několik.

Nadšení investoři nahrnuli do společnosti Gesellschaft 164 přes milion říšských marek, nicméně očekávané výsledky v podobě zlatých cihel průmyslového zlata nepřicházely. Zčásti proto, že oba hlavní aktéři, ač si ve společnosti vyhradili jen malý podíl, použili část financí pro své potřeby, z části také proto, že společnost začala fungovat také jako prádelna špinavých peněz k financování nacistické strany a prodělečného nacistického partajního plátku Völkischer Kurier. V prosinci 1926 tedy podezřelá společnost neslavně končí, ale Tausend své snahy nevzdává. Zakládá novou společnost „Tausendovy chemické výzkumné závody“ ve Frankfurtu nad Mohanem, získává nové investory, prodává dokonce zlaté certifikáty, ale jeho pyramidová hra se velmi brzy hroutí. Koncem dvacátých let Tausend sice již vlastní několik hradů, ale je také čím dál více pronásledován věřiteli a podvedenými investory, před kterými prchá z Německa. V červnu 1929 je po banální havárii zatčen a v únoru 1931 odsouzen na tři roky do vězení, protože při procesu se nenašlo dostatečně poškozených, kteří by přiznali, že byli podvedeni. Během procesu mu bylo dovoleno provést experiment pod přísným dohledem v mincovně v Mnichově, s tím, že bude propuštěn, pokud bude úspěšný. Experiment sice skončil pro Tausenda úspěšně, ale rozpory znalců nakonec Tausendovu osvobození zabránily.

Po odpykání trestu byl v únoru 1933 Franz Tausend propuštěn z vazby. Neoblomně zkoušel znovu a znovu hledat investory pro svou myšlenku průmyslové výroby zlata. Ale hledalo se mu velmi obtížně, a tak se mu dařilo stále méně a méně. V roce 1938 byl dokonce ve Stuttgartu opět odsouzen na tři roky vězení. Zemřel 9. července 1942 jako vězeň ve státní věznici ve Schwäbisch Hallu. Poznámky, které popisovaly jak v polovině třicátých let Tausend laboroval ve službách vrchního nacistického temného okultisty Heinricha Himmlera, jsou zřejmě jen dodatečnou záměnou vzpomínek Adolfa Eichmanna, který si jméno Franze Tausenda zaměnil za jiného nacistického zlatoděje, Heinze Kurschildgena.

Publikováno: 5.7.2011, 11:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA