Osobnosti

Průkopník hydroterapie Sebastian Kneipp

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Když v mládí onemocněl bavorský kněz Sebastian Kneipp tuberkulózou, vyléčil se sám studenými koupelemi v Dunaji. O několik desetiletí později navštěvovaly jeho pověstné vodní kúry v Bad Wörishofenu desetitisíce lidí z celého světa, kterým vodoléčba poskládaná z více než sto čtyřiceti vodoléčebných metod pomohla. Kneipp totiž tvrdil, že voda je schopna vyléčit každou nemoc tím, že se podstata nemoci rozpustí a může tak být vypuzena z těla. Podle něj šlo pouze o to, vodu správně používat.

Od tkalcovského stavu k léčení

Narodil se 17. dubna 1821 v bavorském Stefansriedu jako syn velmi chudých rodičů, kteří měli pět dětí a skromně se živili tkaním. Ačkoliv byl duševně velmi nadaný chlapec a toužil studovat na faráře, kvůli rodinné finanční nouzi se také musel začít zabývat rodinným řemeslem. V jednadvaceti letech ovšem domov opustil a začal hledat někoho, kdo by mu pomohl na vysněná studia. Takovou oporu našel ve svém vzdáleném příbuzném, kaplanovi Matthiasi Merklovi, který ho za dva roky, během nichž Sebastian pracoval jako sluha, připravil k přijetí na gymnázium v Dillingenu. Po dalších čtyřech letech zde také začal studovat teologii.

Během studií však mladý Kneipp chřadl, tělesně i duševně. Onemocněl tuberkulózou. Po dalších pěti letech byl úplně na dně, že podle svých vlastních slov hleděl vstříc svému konci. V té době ho pravidelně navštěvoval jistý vojenský lékař, velký dobrodinec, který mu však příliš nedokázal pomoci. Náhodou se mu ovšem dostala do rukou útlá knížečka sepsaná doktorem Johannem Sigmundem Hahnem pojednávající o léčení vodou.

„Obracel jsem listy sem a tam. Četl jsem tam neuvěřitelné věci,“ zapsal později v předmluvě ke svému dílu Moje léčení vodou Sebastian Kneipp. „Nakonec se mi hlavou mihla myšlenka: zde najdeš svůj stav.“

Léčbu podle knížky Kneipp zkoušel půl roku bez výrazných úspěchů. Pak ovšem přišla zima roku 1849, kdy během pobytu v Dillingenu začal vyhledávat dvakrát či třikrát v týdnu koupel v Dunaji. Pokrok nebyl nijak výrazný, ale studené koupele jeho zdravotní stav alespoň nezhoršovaly, a tak v této praxi vytrval i nadále. Když o rok později nastoupil do katolického mnichovského semináře, nalezl tam studenta, který na tom byl zdravotně ještě hůře. Zasvětil ho do tajemství vyčtených ve staré knížce a začali tyto praktiky provozovat spolu. Svými léčebnými procedurami byli tak zaujati, že se jejich zdravotní stav začal velmi rychle zlepšovat. Kneippův první pacient se tak stal jeho celoživotním přítelem.

Od kazatelny k lázním

Naplnění svého mladického snu - kněžského svěcení dosáhl Sebastian Kneipp 6. srpna 1852 v augsburské katedrále. Potom působil na několika německých farnostech jako kaplan. Se svou neoficiální léčebnou praxí nepřestával a dostával se kvůli tomu do sporů s úřady i lékaři a lékárníky, kteří měli na léčení lidí potřebná oficiální povolení. Obviňovali ho ze šarlatánství a nekalé konkurence. Páter se ovšem vždy hájil dobročinností vůči nejchudším. Navzdory vynucenému prohlášení, že se vzdá své léčitelské praxe, nepřestával pomáhat lidem ani když v Bavorsku a Švábsku udeřila epidemie cholery, na kterou mezi prvními zemřel i Kneippův otec Weber.

Popularita, kterou získal „cholerový kaplan“ mezi lidmi, rostla. V roce 1855 začal působit jako zpovědník jeptišek v klášteře v bavorském Bad Wörishofenu. Také zde byl zpočátku několikrát zažalován za své kontroverzní metody, které až do vyhlášení léčitelské svobody v roce 1873 nebyly v Bavorsku plně legální. Od sedmdesátých let ovšem sláva hydroterapeuta, a tím i celých lázní Bad Wörishofen, sílila a sílila.

V roce 1886 sepisuje svou slavnou knihu Moje léčení vodou, léčí tisíce lidí, včetně slavných a významných současníků. Cestuje po celé Evropě, přednáší a léčí… Už za jeho života vznikají odborné kneippovské společnosti pro podporu a studium léčby vodou. Zemřel dne 17. června 1897 ve věku 76 let po několik let trvajícím marném boji s nádorem v břiše.

Principy Kneippovy léčby

Veškeré nemoci mají podle mínění pátera Kneippa svůj původ v krvi a voda je jedinečná látka, která má schopnost podstatu nemoci rozpustit a vypudit z těla. Používá k tomu různé obklady, zábaly, napařování, omývání a polévání. Nejlépe prý přitom působí voda studená, ovšem ne každý pacient je schopen takovou léčbu snášet. Proto se občas přidávají i další léčebné postupy.

Při stanovování diagnózy Sebastian Kneipp nepoužíval běžné lékařské postupy. Zaměřoval se zejména na celkovou tělesnou konstituci pacienta a jeho vyměšování. Pro samotnou léčbu pak stanovil několik základních jednoduchých pouček:

  • Čím kratší koupel, tím lepší účinek.
  • Čím studenější voda, tím kratší nechť je její použití a tím rychleji nastupuje účinek. U slabších pacientů je možné začínat s mírnějšími teplotami a postupně je snižovat.
  • Tělo musí být před aplikací studené vody teplé. K prohřátí chladného těla se musí předem použít voda teplá.
  • Po použití vody se nesmí tělo osušovat. Oblékání má být rychlé.
  • K zachování zdraví a ochraně proti nemocem slouží otužování.

Kneippův odkaz

Dnes existuje jenom v Německu šest stovek kneippovských klubů se statisíci členy, jeho knihy se prodávají dodnes po milionech, po celém světě se k jeho léčebným metodám hlásí řada následovníků a celých zdravotnických institucí. Také náš portál postupně přinese něco z léty osvědčených receptů dobrého muže, pátera Sebastiana Kneippa.

Publikováno: 7.9.2010, 0:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA