Novinky

Kronikáře Dalimila střídá v muzeu Přibík Pulkava z Radenína

Autor: (jds)

Obrázek

Na výstavě Staré pověstí české dochází dnes k dalšímu plánovanému střídání exponátů vzácných českých rukopisů. Po další dva týdny bude v expozici umístěn originál středověké Kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína.

Výstava 

Pulkavovu kroniku sepsal, nejspíš z podnětu císaře Karla IV., mistr pražské univerzity Přibík Pulkava z Radenína. Snad ještě za jeho života byla přeložena z latiny, ve které byla původně napsána, do češtiny a němčiny.

Kronika vypráví o životech panovníků a nejstarších dějinách českého státu. Pohanské období Přibík Pulkava popisuje v souladu s Kosmou a Dalimilem, více rozvedl jen průběh dívčí války a upravil příběh o Ctiradovi a Šárce, poprvé také uvedl legendu o Čechovu bratru Lechovi. Tato kronika je moderními historiky považována za bezprostřední předstupeň a hlavní pramen pozdější Kroniky české Václava Hájka z Libočan.

Rukopis Kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína, který je umístěný v Moravském zemském archivu v Brně, je jako jeden z mála zdoben malovanými iniciálami (na obrázku) zachycujícími česká knížata a krále počínaje Krokem, Libuší a Přemyslem Oráčem. Původní Pulkavova kronika ze 14. století zákonitě končila dobou Jana Lucemburského, nicméně její pozdější verze z 16. století, byly doplněny z textů Starých letopisů českých, a tak vzácná kolekce panovnických portrétů pokrařuje přes věhlasného císaře Karla IV. a jeho syna Václava IV. až po Ferdinanda I.

Pro pravidelné návštěvníky Národního muzea, kteří si zvykli na volný vstup do expozic každý první čtvrtek v měsíci, máme nemilou zprávu. Podle ohlášení vedení Národního muzea zveřejněného na internetových stránkách muzea, byla tato nabídka volných čtvrtečních odpolední v muzeu od 15. 3. 2011 z ekonomických důvodů zrušena. Běžné vstupné tak činí 170 korun po všechny dny, kdy je muzeum otevřeno.

2011-02-24.povesti06.big.jpg

Vzácné rukopisy jsou v rámci cyklu „Kosmas, Dalimil a ti další“ prezentovány v expozicích dlouhodobé výstavy Staré pověsti české. Rukopisy mají vždy vyhraženu vlastní prosklenou a klimatizovanou vitrínu, přičemž kvůli jejich ochraně jsou vystaveny vždy pouze dva týdny. Takto byl na výstavě prezentován Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky.

Další program cyklu

  • 1. 4. – 15. 4. Marignolova kronika z Národní knihovny České republiky
  • 15. 4. – 29. 4. Rukopis královédvorský a zelenohorský z Knihovny Národního muzea

Foto Národní muzeum & Jakub MALINA


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 19.3.2011, 13:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA