Novinky

Přípravy Keltského telegrafu pokračují

Autor: Vlastimil HELA, Jakub MALINA, Jan MAROUŠEK

Obrázek

Již za několik málo týdnů proběhne historicky druhý pokus přenést po vzoru pradávných Keltů světelný signál z kopce na kopec napříč celou Českou republikou. A protože do spuštění akce na obou letošních trasách zbývají skutečně jen dny, finišují organizátoři na konečné podobě celé akce. Zapojit se můžete ještě i vy.


Keltský telegraf 2011

Měsíčník REGENERACE s podporou našeho portálu v současné době připravuje Keltský telegraf, který si svoji premiéru odbyl v loňském roce. První jarní sobotu 26. března 2011 se na několika desítkách českých a moravský kopců a hor objeví skupiny nadšenců, kteří napodobí dávné čerty, aby si ve 20:00 hodin napříč republikou poslali světelné poselství. Podle Holgera Kalweita, německého badatele, terapeuta, spisovatele (autora Keltské knihy mrtvých), měla keltská společnost ve svém středu kromě druidů, svých hlavních kněží či šamanů, i tzv. čerty, řekněme nižší šamany.

Označení si zřejmě vysloužili až mnohem později, kdy i v nástupnických kulturách, u nás slovanské, funkce čertů přežívala a s příchodem křesťanství bylo třeba vymýtit pohanské relikty. Úkolem čertů bylo chránit posvátné prostory, pohřebiště a udržovat strážní signální oheň, pomocí něhož posílali zprávy jiným kmenům. To bylo velmi důležité zejména v době, kdy hrozil vpád nepřátel. Čerti žili poblíž vrcholů kopců a hor, většinou v podzemních jeskyních.

V Keltském telegrafu tak novodobí čerti napodobují pradávný způsob, jímž si Keltové signalizovali hrozící nebezpečí. Tato forma komunikace je tak vzájemně propojovala. Smyslem akce je proto především symbolické propojení míst a lidí, a to nejenom vyslaným světelným signálem. Lidé se ve stejný čas sejdou na vybraných místech. Spojí se spolu, naladí se na kopec, horu, návrší, posvátné místo v krajině. Takto vyladění se spojí s jinými čerty na dalších místech.

V sobotu 26. března ve 20:00 hodin vyšle čert Jindřich Morávek světelný signál z Králického Sněžníku, který se tyčí nad prameny Moravy. Signál se bude postupně předávat z jednoho kopce na druhý, aby svoji trasu zakončil na jiném Sněžníku, tentokrát Děčínském na západní hranici České republiky. Na kopcích samotných pak čerti zapálí a budou udržovat ohně. Připravují si už i různé rituály, a tak tam bude i dobrá zábava. Takže, i když se neucházíte o roli čerta, máte možnost se akce zúčastnit. Podrobné instrukce, jak se na jednotlivá místa v blízkosti vašeho bydliště dostanete, budou uveřejňovány v průběhu března.

Neustále aktualizovanou mapku s podrobným seznamem míst, kde se bude po keltském způsobu předávat signál, můžete najít na našich stránkách: http://www.kaduceus.cz/maps/113/keltsky-telegraf.aspx Stále je však několik míst neobsazených (v mapce mají tato stanoviště bílou značku), a tak vyzýváme zájemce o pozici čerta v Keltském telegrafu, aby se co nejdříve přihlásili na e-mailovou adresu hlavního koordinátora akce Vlastimila Hely, který vám poskytne všechny potřebné informace a kontakty na čertovské posádky sousedních stanovišť.

Naše naléhavá výzva se týká zejména obsazení několika stanovišť, které mohou být pro úspěch celé akce klíčové a dosud se o ně nikdo nepřihlásil: v oblasti Vysočiny se jedná zejména o obsazení jižního svahu vrchu Křemešník na Pelhřimovsku (alternativou mu může být Vítkův kopec u Nové Bukové), v oblasti okolí Prahy pak zejména stanoviště Pepř u Jílového a Černolické skály, která mohou pomoci vyhnout se signálem totálně přesvícené a neprůchozí Pražské kotlině. Rádi bychom také zkusili obejít Prahu paralelně na sever, kde bychom potřebovali obsadit tři stanoviště: Romanka u Hrubého Jeseníku, Benátecký vrch u Benátek nad Jizerou a Hradiště u Mšena. Na Moravě zbývají obsadit ještě hlavně: Svatý kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Klencov u Provodova a Maršov u Uherského Brodu.

2011-03-02.Ketele03.jpgJihozápadní větev Keltského telegrafu

Keltské telegrafování organizované měsíčníkem REGENERACE vloni zaujalo i skupinu dalších nadšenců, kteří se k akci připojili samostatně organizovanou větví od jihočeské Kleti přes Brdy a oblast severozápadních Čech. I tato tzv. Jihozápadní větev si letos svůj pokus zopakuje, ovšem již o šest dní dříve - v neděli 20. března 2011, kdy nastává jarní rovnodennost a vyslání světelného signálu tedy bude jakousi formou pozdravu a oslavy nastupujícího jara a nového solárního roku. Mnozí z čertů z této větve si pak Keltský telegraf 2011 zopakují i o šest dní později, kdy se připojí k hlavní, východo-západní trase.

Také mapku se stanovišti této jihozápadní větve můžete najít na našem portálu: http://www.kaduceus.cz/maps/133/keltsky-telegraf.aspx. A jak dokládají fotografické záběry hlavního koordinátora jihozápadní trasy Jana Marouška, také zde probíhají finální přípravy, včetně testování vhodných světlic.

2011-03-02.Ketele02.jpgPokyny pro čerty

Každý, kdo se již k účasti na Keltském telegrafu 2011 přihlásil, dostává od svých koordinátorů potřebné informace do mailové schránky. Přesto neuškodí některé obecné pokyny pro čerty v období před Keltským telegrafem zopakovat:

 • Vhodné je vypravit se několik dnů předem na svůj kopec (až opadne opar), rozhlédnout se do krajiny a najít si v ní sousední stanoviště. Pomoci vám může mapa na portálu KADUCEUS, jsou na ní souřadnice pro GPS, a také azimuty na sousední kopce. Vše si řádně zkontrolujte za světla, aby vás terén později nepřekvapil.
 • Na kopci si vyberte správné místo, odkud budete mít dobrý výhled a odkud bude vidět i na vámi vyslaný signál.
 • Dle místních podmínek se rozhodněte se pro nějakou formu světelného signálu a případně si ji vyzkoušejte. Vhodné jsou ohňostrojné efekty – vícenásobné pumy a vysokoletné rakety – pokud možno s padáčkem. Pro samotnou akci se doporučuje opatřit si větší množství raket (záloha, selhání, opakování signálu…).
 • Pokud Vám to čas a počasí dovolí, bylo by vhodné si to vyzkoušet – i se sousedy – abyste viděli, že se vidíte.
 • Patrně budete na mnohých kopcích dělat i ohně a k tomu je třeba suché dříví. Teď po mrazech bez dešťů je dřevo krásně vyschlé. Bude to chtít ho přikrýt.
 • Navažte telefonický kontakt se sousedními čerty, ten se Vám bude v den konání akce určitě hodit. Telefonní čísla čertů jsou součástí oběžníků, které dostáváte od koordinátora.
 • Promyslete rituály, tanečky a doprovodný program. Pokud se vás sejde na stanovišti víc, nebudete se při čekání na signál nudit pouhým zíráním do tmy.
 • Oslovte případné spolupracovníky a rozdělte si s nimi činnost. Organizovat průběh rituálu, sledovat horizont, odpalovat světlici, telefonovat sousedním čertům, pořizovat fotodokumentaci a zajišťovat bezpečnost ostatních účastníků, a to vše dokonce v jeden okamžik, je nad rámec možností jediné osoby. Chce to tým!
 • Zajistěte si někoho s kvalitním fotoaparátem schopným pořídit hezké snímky. Vhodné jsou zrcadlovky s objektivy o vysoké světelnosti, případně některé citlivější ultrazoomové poloautomaty. Žádný mobilní telefon vám hezké snímky na památku nevyhotoví.
 • Dejte ve známost svým přátelům, ať to má sílu.
 • A hlavně se modlete za příhodné počasí bez deště, mraků, sněžení, oparu a mlhy, abychom na sebe viděli.

Foto Jan MAROUŠEK

Publikováno: 2.3.2011, 13:15
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA