Ekologie

Evropané se mohou vyjádřit k ekologické politice

Autor: (jds)

Obrázek

Brusel, 16.12.2010
Evropská komise včera zahájila na internetu dvě konzultace v oblasti životního prostředí. Odborníci, ale i široká veřejnost, se tak mají možnost vyjádřit k dvěma klíčovým ekologickým programům Evropské unie, ze kterých se evropské ekologické projekty financují.

První konzultace se týká nového finančního nástroje pro životní prostředí, který nahradí projekt LIFE+, až skončí jeho platnost. Tento program přispěl na ochranu životního prostředí od roku 1992 více než 2 miliardami EUR a jeho platnost skončí na konci roku 2013. Druhá se týká financování projektu sítě chráněných oblastí Natura 2000.

Natura 2000, jež je základním kamenem politiky EU týkající se biologické rozmanitosti, je největší vzájemně propojenou sítí chráněných oblastí na světě. Úkolem konzultace týkající se financování této sítě je posoudit současnou koncepci jejího financování a poskytnout podklady pro další koncepci, která by měla být zveřejněna v létě roku 2011. Konzultace klade otázku, zda dosavadní koncepce umožňuje efektivní fungování sítě, a hledá způsoby, jak dosavadní úspěšné výsledky ještě zlepšit.

Obě konzultace budou probíhat do poloviny února 2011 a budou shromažďovat příspěvky státních, regionálních a místních správ, subjektů podílejících se na ochraně životního prostředí, soukromého sektoru a široké veřejnosti. Na internetu jsou formuláře s online dotazníky přístupné v šesti jazykových mutacích (anglické, francouzské, španělské, italské, německé a polské): Konzultace k projektu LIFE a Konzultace projektu Natura 2000.

Publikováno: 16.12.2010, 9:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA