Astrologická teorie

Základy astromedicíny: patogenní účinky planet

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Když pohlížíme na astromedicínský horoskop, měli bychom mít vždy na mysli člověka, který se za ním skrývá, jako jednu ucelenou bytost. Zatímco tradiční poučky a charakteristiky nativní astrologie nám prozradí leccos o charakteru a osudech zkoumané lidské bytosti, jejich astromedicínské rozšíření nám podobně poskytne i náhled na jeho nemoci a zdravotní stav jeho fyzické schránky. Co nám tedy o zdraví člověka mohou říci planety?

Při posuzování konkrétních možností účinků astrologických planet musíme brát na zřetel, kterým znamením – a tedy i oblastem těla podle klasické melothese – příslušná planeta vládne, či kde je jak povýšena. To nám umožní základní orientaci, aniž bychom nutně museli znát všechny detailní choroby a postižení, jež ta která planeta dokáže způsobit. K tomu se dle nejlepší astrologické empirické tradice přiřazuje několik základních charakteristik, které tento obor poznání za dlouhá staletí vydobyl a v praxi ověřil.

Jak jsme poznamenali v minulém dílu astromedicínské série článků, pro sledování akutních problémů pacientova zdraví je vhodné zaměřit se zejména rychlé prvky horoskopu, zatímco u chronických neduhů a onemocnění nám lépe poslouží ty méně pohyblivé. Většina z těchto pomalých prvků moderního horoskopu byla objevena až v průběhu 19. a 20. století, a tak není na škodu si dosavadní poznatky rozšířit i o poznání, které do astromedicínského umění přinesla tato dvě racionalistická století a jak předefinovala tu část astromedicínského umění, která byla do té doby tradiční. Ona už sama povaha lidské společnosti se od dob Galénových i od slavné éry renesančních astrologů poněkud změnila, a spolu s ní se změnily i choroby, se kterými musí nejčastěji lékaři měřit své schopnosti a síly.

Slunce

Slunce podle astrologů od pradávna především ovládá celkovou vitalitu člověka. Můžeme jí nazývat životní energií, někteří okultisté dokonce životním fluidem, nebo jakkoli je našemu vnímání životních sil lidské bytosti blízké, ale vždy se jedná prakticky o totéž. Slunce v horoskopu řídí celý komplikovaný systém, kterému říkáme život a zdraví, jako nejvyšší velitel. Orgány, které vlivu Slunce nejčastěji astromedici podřizují, jsou i ta nejdůležitější řídící centra fyzického lidského těla: okultní sídlo lidské duše v hrudním koši (solar plexus) i se samotným srdcem (centrum životadárného krevního oběhu) anebo Varolův most v mozku (řídící orgán dýchání a spánku). Jeho poškození v různých částech horoskopu může přinášet velmi zásadní onemocnění, vždy podle znamení, v němž se v horoskopu nachází. Diagnózy a léčení takových nemocí bývají obtížné, protože se jedná o zpravidla o „problém s řízením“, a tak se jejich příčiny často musí hledat úplně jinde, než se choroby projevují. Slunce je zejména důležité v horoskopech mužů.

Luna

Velkou část významu slunečního „řízení“ mužského organismu u žen přebírá Luna. Tato typicky ženská planeta má u žen obzvláštní význam ve vlivu na pohlavní orgány, menstruační cyklus a také po celou dobu jejich těhotenství. Podle astromediků vládne jícnu a žaludku, děloze a vaječníkům, lymfatickým uzlinám a sympatickému nervovému systému, ale také kloubním tekutinám. Při postižení v horoskopu způsobuje vodnatelné potíže, onemocnění dělohy a vaječníků, menstruační potíže, dyspepsie, potíže se zrakem. Tradičně jí bývají připisovány i některé stavy šílenství v závislosti na znamení, domu a povaze postihující planety. Také při léčení těchto chorob se astromedicína snaží navracet pacientovi pravidelný rytmus a ztracenou schopnost ovládat tato svá lunární centra.

Merkur

Merkur ovládá znamení Blíženců a Panny, tedy jeho poškození souvisí se záněty průdušek, plic a dýchacími potížemi. Tradičně je ovšem spojován také s ovládáním nervové soustavy, vládne tedy i pravé mozkové hemisféře, motorickým segmentům míchy, ale třeba i hlasivkám. Pokud hledáme v horoskopu příčinu různých vad řeči, němoty (ale i hluchoty), můžeme jí zpravidla najít v nějakých diskomfortních postaveních planety Merkur.

Venuše

Choroby signifikované Venuší bývají chorobami z nějakých násilných disharmonií. Protože vládne Býku a Vahám je zodpovědná za řadu onemocnění krku a ledvin, i za neduhy kvůli gastronomické nerozvážnosti, nedostatku pohybu, sedavým zvykům a špatné cirkulaci žilní krve. Její poškození v horoskopu přináší zpustlý život, obezitu, nádory, cysty, špatný krevní oběh, pohlavní nemoci, angíny a různé jiné poruchy. Léčení těchto chorob by mělo usilovat vždy o návrat harmonie do postižených oblastí horoskopu.

Mars

Takzvané „Malé zlo“ tradiční astrologie, planeta Mars, je už ze svého principu spojována s vojenstvím a železem. V astromedicínském pohledu tedy nemůže zůstat nepovšimnut její zásadní vliv na krvetvorbu, ale i krvavá či krvácející zranění a nemoci. Poškození Marsu v horoskopu tedy může signalizovat právě zdravotní problémy v této oblasti. Záleží vždy opět na postavení Marsu v konkrétním znamení zvěrokruhu, ovládajícím zpravidla oblast, kde se poškození Marsu nejvíce projeví, ale také i na charakteru poškozující planety. Astromedicínské účinky Marsu bývají náhlé, rychlé, bolavé a často i velmi krvavé.

Saturn

Podle klasických definic Saturnova „stahující“ povaha způsobuje krystalizaci kamenů (žlučových i ledvinových). Způsobuje také choroby z nedostatku, špatnou cirkulaci a špatné návyky, případně depresivní psychické stavy. Mezi nejčastější onemocnění způsobené disharmonickými aspekty Saturnu v 6., 8. nebo 12. domě patří onemocnění kostí a zubů, roztroušená skleróza a různá revmatická onemocnění. Léčba nemocí zapřičiněných touto planetou by měla být provedena pečlivě a trpělivě, přičemž výrazně pomoci může fytoterapie a delší pobyty na slunci.

Jupiter

Naopak „Velký dobroděj“ tradiční astrologie Jupiter je při poškození reprezentantem chorob z nadbytku či zbytnění. Může znamenat zdravotní problémy plynoucí z obezity, či dokonce zhoubného bujení. Mezi jeho tradiční doménu spadá i oblast jater a slinivky (cukrovka), ovládá také nadledvinky a tepenný oběh. Léčba těchto chorob by proto měla být co nejvíce aktivní, plná pohybu (cvičení) a psychické pohody.

Uran

Revolucionářský Uran, který je v moderní astrologii reprezentantem náhlých změn a zvratů, zase při poškození – zejména v nejsledovanějších částech horoskopu – může přinést náhlé, akutní onemocnění, vyskytující se v důsledku chronického psychického napětí a nervové slabosti. Typickými moderními reprezentanty uranských chorob bývají Parkinsonova choroba, Crohnova choroba, či cím dál častější cévní mozkové příhody (mrtvice). Posledně jmenované choroby jsou pro současnou civilizaci na pořadu dne právě v tomto období, kdy Uran velmi hlučně vstoupil do ohnivého znamení Berana, který hlavě tradičně vládne. K léčení uranských chorob je vhodný zejména odpočinek a relaxace, různá meditativní cvičení a podobné techniky.

Neptun a Pluto

Neptunovu signaturu přičítají moderní astromedici zejména nejrůznějším infekcím a alergiím a rezistencím na antibiotika, které jsou také metlou moderního lidstva. Neptun sám je ovšem při poškození velmi nevypočitatelnou planetou nereálných fantazií, a tak může předznamenat i choroby „reálně neexistující“ – nepodložené paniky, blouznění či hypochondrii. Léčba takových stavů je pak velmi obtížná a vyžaduje práci na emocionální vyrovnanosti pacienta. Poškozená generační planeta Pluto v horoskopu bývá nejčastěji dávána do souvislostí se zablokováním sexuální energie a potlačováním emocí, a tak je například mezi jejími typickými chorobami často zmiňován i obavaný AIDS.

Jak jsme na mnoha místech tohoto článku zjistili, dobré by bylo znát i ještě přesnější možné účinky planet v jednotlivých částech horoskopu. Tomu budeme věnovat příštích několik dílů seriálu, které budou následovat.

Pokračování příště

Publikováno: 25.4.2011, 9:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA