Astrologická teorie

Také státy a národy mají své horoskopy (2. díl)

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Zrození politické astrologie bylo zdlouhavým procesem, který probíhal od středověku až do druhé poloviny minulého století. Historie mundánní astrologie nám ukazuje, že výraznou stopu v této postupné evoluci zanechalo i intelektuální prostředí našeho hlavního města - Prahy.

Středověký přístup

Ve středověku měli astrologové k dispozici už poměrně propracovaný aparát metod a technik, které jim samozřejmě také umožňovaly provádět řadu mundánních prognóz a výkladů. Důležitá pro ně byla zejména už od Klaudia Ptolemaia tradovaná zodiakální geografie, jak jsme ji nastínili v minulém dílu této mundánně-astrologické minisérie. Vycházeli také z tradiční nativní astrologie jednotlivých panovníků a kombinováním těchto znalostí dospívali ke svým výsledkům.

V této oblasti vynikal v pozdním středověku také „poslední zasvěcený císař Svaté říše Římské“, náš Otec vlasti, v Paříži vzdělaný Karel IV. . Z rozboru astrologické symboliky ukryté ve výzdobě gotické Staroměstské mostecké věže v Praze, který jsem podrobně rozvedl ve své knize Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007, ISBN: 978-80-7281-304-9), jsou jasně patrné myšlenkové postupy tehdejších astrologů pražského císařského dvora. Důležité státnické činy – královské a císařské korunovace, zakládání důležitých staveb a univerzit – byly vždy důkladně plánovány s důrazem nejen na Karlův nativní horoskop, ale také se zdůrazněním zodiakálního vládce území, jemuž vládl. Pro naprostou většinu státnických činů Karla IV. je tak signifikantní zejména lví ascendent, charakteristické znamení Čech a královské Prahy.


jean-bodin.thumb.jpg

Jean Bodin

Jean Bodin byl francouzský humanista, politolog a zakladatel politické astrologie.

tycho-brahe.thumb.jpg

Tycho Brahe

Tycho Brahe byl dánský astrolog císaře Rudolfa II.. Narodil se 14.12.1546 v Knudstrupu v Dánsku. Zemřel 24.10.1601 ve věku 55 let v Praze.

charles-ernest-owen-carter.thumb.jpg

Charles Ernest Owen Carter

Charles Ernest Owen Carter byl britský teosof, astrolog a vydavatel. Narodil se 31.1.1887 v Parkstone ve Velké Británii. Zemřel 4.10.1968 ve věku 81 let v Londýně ve Velké Británii.

johannes-kepler.thumb.jpg

Johannes Kepler

Johannes Kepler byl německý astrolog císaře Rudolfa II.. Narodil se 27.12.1571 ve Weil der Stadt. Zemřel 15.11.1630 ve věku 59 let v Řezně v Německu.

karel-iv.thumb.jpg

Karel IV.

Karel IV. byl český král a poslední zasvěcený císař Svaté říše římské. Narodil se 14.5.1316 v Praze. Zemřel 29.11.1378 ve věku 62 let v Praze.

rudolf-steiner.thumb.jpg

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner byl rakouský filosof, zakladatel antroposofie. Narodil se 27.2.1861 v Donjim Kraljevci v Chorvatsku. Zemřel 30.3.1925 ve věku 64 let v Dornachu ve Švýcarsku.

Od starověku v Alexandrii po pozdní středověk v Praze se mundánní astrologie příliš nezměnila. Není ani divu, když v královské knihovně Pražského hradu se tehdy nacházel mimo jiné právě Ptolemaiův Tetrabiblos. Z hlediska historie mundánní astrologie to ovšem není naposledy, kdy se naše město nesmazatelně zapsalo do dějin okultních nauk.

Pochybnosti o zodiakální geografii

Za jakéhosi půkopníka moderních astrologických přístupů ke sledování vztahu mezi planetárními konstelacemi a politickým děním v jednotlivých státech lze považovat francouzského renesančního politologa a filosofa Jeana Bodina (1529-1596). Byl to právě on, kdo ve svých dílech specifikoval první výhrady k Ptolemaiovské zodiakální geografii a z ní vyplývající tehdejší praxe sestavování horoskopů pro země, obce či města. Přijal ovšem tu část tradiční astrologické doktríny, že historické změny jsou řízeny planetárními cykly, které začínají už nejkratším obdobím – měsíčním lunárním cyklem. Ten byl pro něj obzvláště důležitý, pokud v něm kulminovalo zatmění. Na druhé straně spektra nebeských cyklů řídících pozemské politické dění pak pro Bodina byl dlouhodobý cyklus Velkých konjunkcí Jupiteru a Saturnu. Postěžoval si ale na velké nepřesnosti, které tehdy v pozorování pohybů planet panovaly a které často vedly až k tomu, že jeden astrolog považoval ve stejný okamžik planetu za retrográdní a druhý za direktní.

Takovéto nepřesnosti v pozorování na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století trápily dalšího velkého génia renesanční astrologie Johanna Keplera. Byly to právě tyto pochybnosti o kvalitě základů astrologického řemesla a nepřesnost tehdejších alfonsinských tabulek, kterého přivedly až do rudolfinské Prahy do služeb vyhlášeného astrologa a hvězdáře Tychona Brahe, který z dob svých pozorování ve své proslulé dánské observatoři měl k dispozici velmi užitečné pozorovací řady. A když se po dlouhých letech čekání vytoužených dat dočkal, staly se jedinečným podkladem pro Keplerův epochální objev zákonů planetárního pohybu ve Sluneční soustavě.

2011-02-12.world-astrology02.big.jpg

Johannes Kepler byl od Boha nadaným adeptem astrologického umění. Svůj objev, který položil základy moderní astrofyziky, plně věnoval zpět do služeb milované astrologie. Své předpovědi z nativních horoskopů, které jako každý astrolog zpracovával, dovedl na samou hranici preciznosti. Mohl ovšem i velmi zpřesnit své výzkumy mundánní a zaměřil se právě na cykly konjunkcí Jupitera a Saturna.

Zaujaly ho zejména Velké cykly trojkonjunkcí těchto dvou nejpomalejších klasických planet, kdy se díky pravidelné retrograditě planety setkávaly v zodiakálních znameních stejné živlové podstaty. Rozpracoval tedy Bodinovu mundánní teorii věků a byl schopen i upozornit na to, že jedna z těchto unikátních trojkonjunkcí nastala v době, kdy starověcí Mágové na Blízkém východě zamířili k betlémským jesličkám, další v době nástupu prvního císaře Svaté říše Římské Karla Velikého na trůn a třetí právě na sklonku šestnáctého století…

Úsvit politické astrologie

Astrologie je empirická nauka a její doktrína se vyvíjí jen velmi pomalu pomocí dlouhého ověřování nových postupů a přístupů, které postupně starší tradici obohacují. Změna přístupu k mundánní astrologii nastartovaná v období renesance se tedy velmi dlouho vyvýjela paralelně s tradiční naukou o zodiakální geografii. Jak jsme poukázali již v minulém pokračování, tento tradiční přístup postupem času začal zaostávat za vývojem geopolitických událostí a stále rostoucími potřebami astrologů. Řadu nových postupů zavedli na přelomu 19. a 20. století teosofičtí astrologové.

Z teosofického prostředí původně vyšel i zakladatel antroposofického hnutí, rakouský filosof Rudolf Steiner. Jeho kosmogonií a kosmologií ovlivnění astrologové vypracovali rozsáhlou mundánní teorii věků, pro jejíž potřeby zavedli i užívání siderického inekválního zodiaku, tedy zvěrokruhu s nestejnou délkou jednotlivých znamení, jejichž délka odpovídá skutečné úhlové délce souhvězdí na ekliptice. Další teosofové se v této době naopak ujali prastaré okultní teorie o skupinových duších, tedy spíše jakýchsi vyšších duchovních bytostech národů či skupin obyvatelstva, které se vyskytují ve vyšších duchovních světech a do pozemského dění zasahují převážně zhůry. Jen čas od času, v důležitých okamžicích historie, tyto vyšší skupinoví duchové na sebe berou fyzickou podobu a vtělují se do pozemského života.

Od myšlenky „skupinových duší“ už nebylo daleko k použití dlouhou tradicí osvědčených metod a přístupů nativní horoskopie i do astrologie mundánní. Začaly se zkoumat okamžiky zrodu jednotlivých moderních států, měst či územních celků, naprosto stejně, jako by šlo o živého člověka. Takto získané údaje se konfrontovaly s dějinnými událostmi a podle těchto zjištění a vypozorovaných analogií se přizpůsoboval výkladový aparát nativní astrologie. Zrodila se astrologie politická. Souhrn těchto nových poznatků aplikovaných na tradiční aparát nativních horoskopů pak asi nejlépe shrnul ve svém díle An Introduction to Political Astrology (Úvod do politické astrologie) britský teosof a zakladatel londýnské Fakulty atrologických studií Charles E. O. Carter.

Planetární signatury v politické astrologii C. Cartera

PlanetaVýznam
SlunceNejvyšší orgán ve státě, král / prezident / premiér / kancléř. Zatmění často znamená smrt nebo změny na pozici hlavy státu. Národní povaha a identita, významné události, celkový světonázor.
LunaObyvatelstvo, lid. Nálady, potřeby státní bezpečnosti, základní potřeby, ženské otázky, zemědělství.
MerkurNoviny, média a tisk. Literatura, všechny školy poskytující vyšší vzdělání, pošta a komunikační prostředky, politické projevy, průzkumy veřejného mínění, doprava.
VenušeKatastrofy, nemoci, arogance, porážky ve válce, smrt, hněv, žárlivost.
MarsOzbrojené síly a policie. Násilnictví, války. Průmyslové podniky. Ve spojení s Uranem může způsobit výbuchy, terorismus. S Neptunem způsobuje zradu. Dělící prvky ve společnosti.
JupiterDuchovenstvo, církve, kostely a náboženství. Soudci, právo a soudní systém. Vysokoškolské vzdělávání, prosperita, publikování, bankovnictví, pojišťovnictví. „Horní“ společenské vrstvy, ale i dobročinné organizace (zejména v souvislosti s Neptunem).
SaturnNemovitosti. Systém vlády, institucí a byrokracie. Ekonomika, konzervatismus, infrastruktura, právo, kontrola.
UranSpráva, revoluce, progresivní nebo radikální hnutí. Alternativní kultura. Síla v jejím fyzickém slova smyslu - elektrické a jaderné elektrárny, nové technologie, inovace.
NeptunUmění, touhy a naděje, idealismus, tajné akce. Socialismus, nemocnice, charitativní instituce a námořnictvo. Podle poškození způsobuje zmatek, podvod, zločin, skandál. Pivovarnictví a alkohol, drogy, chemikálie, obuvnictví.
PlutoFinanční nebo politická moc, frakce, oligarchie, velké podniky, jaderná energie, doly, orgány činné v trestním řízení. Při poškození: kriminální podsvětí, smrt, katastrofy, diktátoři.

Zodiakální signatury v politické astrologii C. Cartera

DůmZnameníVýznam
1. důmBeranNárod jako celek, jeho vnímání sebe sama a jak se to promítá do světa.
2. důmBýkEkonomika a finančnictví.
3. důmBlíženciVzdělávání, periodické publikace, pošta, rádio a doprava, komunikace obecně, věda.
4. důmRakPozemky a bydlení, zemědělství, opozice v parlamentu.
5. důmLevVšechny formy národního potěšení a zábavy, sport, všeobecné zábavy, společnost, děti.
6. důmPanna„Dělnická třída“, levé křídlo organizace, veřejné zdraví. Ozbrojené síly a civilní služba.
7. důmVáhyZahraniční záležitosti obecně, válka. Smlouvy.
8. důmŠtírFinanční vztahy se zahraničím, veřejná bezpečnost a kriminalita.
9. důmStřelecZákon, náboženství, filozofie a věda.
10. důmKozorohHlava státu, vláda, národní prestiž.
11. důmVodnářParlament, a to zejména dolní komora (Sněmovna). Místní a krajské instituce.
12. důmRybyVěznice, nemocnice, domovy pro seniory, dobročinné společnosti, tajné společnosti, kláštery a institucionální náboženství.

V příštím pokračovaní si povíme více o tom, jak se dá politická astrologie aplikovat v praxi a jak funguje v českém prostředí.

Pokračování příště

Publikováno: 12.2.2011, 11:45




 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA