Astrologická teorie

Také státy a národy mají své horoskopy (1. díl)

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Mundánní astrologie vstoupila na scénu už kdysi v dávném starověku a prodělala dlouhý vývoj. Od dob, kdy ve druhém století vydal egyptský astrolog Klaudios Ptolemaios svůj Tetrabiblos, mnozí astrologové vnášeli i do této oblasti nové a nové techniky, až se ve století dvacátém zformoval docela nový obor astrologických nauk - politická astrologie.

Mundánní astrologie

Název mundánní astrologie se odvozuje od latinského slova mundus, které česky znamená prostě a jednoduše „svět“. Oborem jejího zkoumání, narozdíl od známější astrologie nativní, je celosvětové dění a vztah mezi postavením planet v určitém okamžiku a pozemským děním týkajícím se nikoliv individuálního života jednotlivce, ale větších skupin lidí či územních celků na Zemi.

Mundánní astrologie vznikla už na samých počátcích astrologie. Mnozí historici astrologie ji dokonce považují za mnohem starší, než individuální horoskopii nativní. Vedou je k tomu nejstarší dochované astrologické záznamy na tabulkách s klínovým písmem ze staré Mezopotámie i zjevně astrologické významy egyptských hieroglyfů v pyramidách, hrobkách, chrámech a sarkofázích.


cyril-fagan.thumb.jpg

Cyril Fagan

Cyril Fagan byl americký egyptolog a sideralistický astrolog irského původu. Narodil se 22.5.1896 v Dublinu v Irsku. Zemřel 5.1.1970 ve věku 74 let v Tucsonu ve Spojených státech amerických.

johannes-kepler.thumb.jpg

Johannes Kepler

Johannes Kepler byl německý astrolog císaře Rudolfa II.. Narodil se 27.12.1571 ve Weil der Stadt. Zemřel 15.11.1630 ve věku 59 let v Řezně v Německu.

william-lilly.thumb.jpg

William Lilly

William Lilly byl anglický astrolog. Narodil se 11.5.1602 v Diseworthu ve Velké Británii. Zemřel 9.6.1681 ve věku 79 let.

Zde jistě mnozí namítnou, že osudy a budoucnost říše mohl ve starověku reprezentovat astrologům vždy horoskop právě vládnoucího krále, panovníka či faraona, ale zjevně tomu tak nebylo. Ostatně už americký egyptolog a astrolog irského původu Cyril Fagan prokázal, že pravděpodobně nejstarší zachovaný horoskop v dějinách, zachycený na mnoha egyptských památkách je horoskopem mundánním. Zachycuje totiž heliakický východ Síria 16. července 2767 před Kristem (juliánského kalendáře) ve 4 hodiny místního času v egyptské Heliopoli (dnešní Káhira). Navíc žádné individuální, „nativní“ horoskopy ze období egyptské Staré (ale ani Střední a Nové) říše nedochovaly. To ovšem vůbec nemusí znamenat, že neexistovaly. Jen dosud nebyly nalezeny, nebo rozeznány.

Národy a sáty ve starověku a středověku

Jak byla mundánní astrologie chápána na konci staroegyptské civilizace nám zanechal jedinečný a velmi podrobný zápis alexandrijský astrolog Klaudios Ptolemaios ve svých Čtyřech knihách o astrologii (Tetrabiblos) z roku 120 našeho letopočtu. Ve stručnosti lze říci, že jednotlivé země či národy byly podle tradice rozděleny pod vlivy dvanácti znamení zvěrokruhu a astrologové se při sledování událostí v těchto zemích řídili zejména astrologickými ději v tomto znamení a postavení jeho vládnoucích planet. Astrologický rozbor takovýchto vlivů a konstelací poté naznačoval mnohé o dění v příslušné zemi.

Mundánní astrologii se ve starověku věnovali snad všichni astrologové a byla mezi běžným oborem každodenní činnosti. O tomto faktu, i o samotných technikách, které se tehdy používaly, se mnohé dozvídáme i ze zdrojů, ve kterých bychom žádné astrologické texty snad ani nečekali. Nedávný jazykový rozbor astrologických pojmů v řeckém textu Matoušova evangelia například naznačil, která „hvězda“ mohla ve správný čas přivést starověké Mágy až do Betléma. Symboly na starověkých stavbách, ale třeba i mincích, zase naznačují, jak velký význam přikládali tehdejší astrologové různým zatměním, okultacím (zákrytům měsíčním kotoučem) planet, heliakickým východům, výjimečným konjunkcím a podobně.

Prostřednictvím řeckých, římských a posléze i arabských astrologů se dostaly starověké mundánní astrologické techniky – obohacené o mnohé nové poznatky – i k evropským středověkým astrologům. V dobách, kdy v 17. století tvořili svá dodnes slavná astrologická díla Johannes Kepler či William Lilly a další velikáni astrologické nauky, byla už mundánní astrologie poměrně samostatným astrologickým oborem založeným zejména na studiu planetárních revolucí. Tehdejší astrologové také měli – podobně jako kdysi Ptolemaios – země, města a národy rozděleny do dvanácti zodiakálních skupin, jen ty země a státní útvary vystihovaly soudobou politickou situaci.

Rozdělení království a měst podle Křesťanské astrologie Williama Lillyho

ZnameníKrálovství
BeranNěmecko, Skandinávie, Polsko, Burgundsko, Francie, Anglie, Dánsko, horní Slezsko, Judea, Sýrie
BýkVelkopolsko, sever Švédska, Rusko, Irsko, Švýcarsko, Lorraine, Campanie, Persie, Kypr, Parthie
BlíženciLombardie, Brabantsko, Flandry, západ a jihozápad Anglie, Arménie
RakSkotsko, Sjælland, Holandsko, Prusko, Tunisko, Alžírsko
LevItálie, Čechy, Alpy, Turecko, Sicílie, Apulie
Pannajižní Řecko, Chorvatsko, Athénské území, Mezopotámie, Afrika, jihozápad Francie
Váhyhorní Rakousy, Savojsko, Alsasko, Livonsko
Štírseverní část Bavorska, lesnatá část Norska, Barbarsko, Království Fezu, Katalánsko
StřelecŠpanělsko, Uhry (Maďarsko), Slovinsko, Morava, Dalmácie
KozorohThrákie, Makedonie (v tehdejším Turecku), Albánie, Bulharsko, jihozápadní Sasko, Západní Indie, Štýrsko, Hesensko
VodnářTatarsko, Chorvatsko, Vlašsko, Moskevsko, Vestfálsko v Německu, Piemont v Savojsku, západ a jih Bavorska, Médie, Arábie
Rybykalábrie na Sicílii, Portugalsko, Normandie, sever Egypta
ZnameníMěsto
BeranFlorencie, Capua, Neapol, Ferrara, Verona, Utrecht, Marseilles, Augustia, Casarea, Padova, Bergamo
BýkParma, Boloňa, Palermo, Mantova, Siena, Brixen, Karlstadt, Nantes, Lipsko, Würzburg
BlíženciLondýn, Lorraine, Bruggy, Norimberk, Cordóba, Hasford, Mentz, Bamberk, Cesena
RakKonstantinopol, Benátky, Milán, Janov, Amsterdam, York, Magdeburk, Wittenberg, St. Lucas, Cadiz
LevŘím, Syrakusy, Cremona, Ravenna, Damasco, Praha, Linec, Bristol
PannaPaříž, Jeruzalém, Rhodos, Lyon, Toulouse, Heidelberg, Brundusiam
VáhyLisabon, Frankfurt nad Mohanem, Vídeň, Piacenza, bývalé řecké Théby, Arles, Friburg, Špýr
ŠtírValencie, italské městské státy, Vídeň, Messina, Gaume, Frankfurt nad Odrou
StřelecBudín v Maďarsku, Toledo, Narbonne, Cullen, Stergard
KozorohOxford, Mecklin, Cloves, Brandenburg
VodnářHamburk, Brémy, Montsserat a Pisa v Itálii, Trent, Ingolstadt
RybyAlexandrie, Remeš, Wormes, Compostella

Moderní mundánní astrologie

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že pokud bychom se chtěli držet takovýchto původních technik mundánní astrologie i za současných geopolitických podmínek, měli bychom pro území historických Čech (potažmo hlavního města Prahy) sledovat zejména astrologické dění ve znamení Lva, který je navíc i tradičním erbovním zvířetem Českého království, a aktuální kondici a postavení jeho vládce - Slunce. Pro východní části naší republiky (Moravu) by pak bylo podstatné znamení Střelce a jeho tradičního vládce Jupitera (respektive také Neptuna, jakožto moderního spoluvládce znamení). Zajímavé je, že z hlediska této staré astrologické mundánní techniky má Morava blíže k dění na Slovensku, než k Čechám. Tehdejší Uhry totiž mají stejnou zodiakální signaturu a obě země tedy pochopitelně podléhaly podobným mundánním vlivům.

2011-02-11.MapHolland.jpgTěchto tradičních metod přiřazování astrologických signatur jednotlivým zemím, či městům, se samozřejmě drželi i astrologové v období pozdějším. S neustále se dynamicky vyvíjející geopolitickou situací, rozpadem tradičních celků a vznikem, či objevováním, zcela nových, však tato technika začala značně zaostávat za vývojem a stávala se čím dál více spekulativní. Přiřazení odpovídající zodiakální signatury je totiž okultní praktika par excellence a vyžaduje hluboký okultní vhled do neviditelných souvislostí. Nedostatek takových osobností, které by dokázaly udržet krok se stále narůstajícími potřebami přiřazování nových „specifických“ signatur, se projevil hlavně po „teosofické indiskréci“ na přelomu 19. a 20. století, která ze starých okultních nauk pro pár vyvolených jednotlivců udělala předmět masového zájmu veřejnosti.

Aby udrželi tempo převratných společenských změn, i velký zájem o mundánní předpovědi pro různé skupiny lidí, různá nová místa a země a jejich větší či menší územní celky, začali si moderní astrologové na počátku 20. století vypomáhat i dalšími tradičními astrologickými technikami, které ovládali. Velkou pomoc jim v tom nabízely zejména za dlouhé generace propracované techniky nativní horoskopie, které si pro potřeby astrologie mundánní začali přizpůsobovat. Dcera – nativní astrologie – tak doslova vypomohla své stařičké matce – astrologii mundánní, a z těchto přizpůsobování postupně vzniknul zcela nový astrologický obor - politická astrologie. O jejím vývoji a technikách si však povíme až příště.

Pokračování příště

Publikováno: 11.2.2011, 14:45
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA