Astrologie

Co nám přichystal úplněk se zatměním v Blížencích

Autor: Lenka MAREČKOVÁ

Obrázek

V sobotu 10. prosince 2011 v po půl čtvrté nastává úplněk. Luna je v Blížencích, Slunce ve Střelci. Tentokrát velmi zajímavý – jde o jeden z nejsilnějších úplňků v roce, a v odpoledních hodinách – přesně minutu po půl čtvrté našeho času – navíc dojde i k zatmění Měsíce.

Blíženecký úplněk

Podrobněji o úplňku jsem se zmiňovala ve svém článku Solilunární cyklus pro cestu, život a růst, publikovaném rovněž na portálu Kaduceus, jen stručně proto zopakuji, že úplněk je vrcholem solilunárního cyklu. symbolizuje plnost, úplnost, zralost,dospělost a moudrost našeho života. Je tou fází solilunárního cyklu, kdy můžeme nejsnadněji dosáhnout osvícení.

Zatímco v novu, kdy Měsíc i Slunce stojí v jednom znamení, se v nás síly v jednom bodě a v jednom okamžiku spojují podobně jako ve chvíli narození nebo smrti, úplněk jakoby v nás probouzel oddělení: má tedy podobnou sílu a moc ve svém vymezeném čase a prostoru, jako současná transformace, která už nějakou dobu čím dál tím nepřehlédnutelněji probíhá.

Může proto symbolizovat dualitu, vrcholný okamžik dělení - rozdělení, které teď obrací směr a začíná se ubírat zpátky k Jednomu, Jednotě. Úplněk představuje dualitu, oddělení. Popisované dobře nakonec i v Bibli: oddělování zrna od plev, kterým v sobě procházíme. A naše vlastní volby, kterými rozhodujeme o tom, s jakými kvalitami se spojujeme nebo oddělujeme a tím i od čeho a k čemu směřujeme. Jsou to naše vlastní vnitřní volby a opravdovost, s níž je děláme, byť na počátku často jen ve formě záměru, co nás pak vede dál – k vývoji nebo stagnaci anebo větším či menším „malým smrtem duše“, pokud se rozhoujeme pro nevědomost místo světla, lež místo pravdy, smrtelnost, krátkodobost namísto nesmrtelnosti.

2011-12-10.gemini_by_AutumnsGoddess.big.jpg

Každý úplněk je možné to využít a s radostí jej přijmout jako možnost a výzvu k vnitřní transmutaci, vědomě pracovat se svými bloky, emocemi, traumaty, nezpracovanými emocemi a strachy, prosit o to, aby se vyčistily a prosvětlily co nejvíc a na tomto vyčištění – prosvětlení – přeměně nižšího ve vyšší, kvalitativně horšího v lepší dokonalejší - transmutaci úspěšně pracovat.

Zatmění Měsíce

Zatmění – ať Slunce, nebo Měsíce, vždycky znamená předěl. Konec jednoho cyklu, začátek druhého. A naši vnitřní transformaci – anebo její možnost, pokud využijeme to, co nám přináší.

Při úplňku, kdy stojí obě světla proti sobě – v protilehlých znameních – kvality znamení, ve kterém stojí Slunce, osvětlují a dávajíc sílu kvalitě znamení, ve kterém je Měsíc, ovlivňují jej, mohou jej usměrňovat, vždycky ho doplňují. Tím, v jakých (z hlediska zodiaku protilehlých) znameních Slunce a Měsíc stojí, je každý úplněk je jiný a přináší jiné výzvy a jiné kvality.

Tentokrát stojí Slunce, dávající sílu světlu Měsíci (v Blížencích), ve znamení Střelce.

2011-12-10.Sagittarius_by_Steel_Eyes.big.jpgArchetyp Střelce

Střelec sám stojí na konce jednoho cyklu – s ním odchází období naše zralosti – stáří – podzimu a zdánlivého zániku vegetace, až na její i v zimě zjevně nesmrtelné výjimky – stálezelené stromy a rostliny – jehličnaté stromy, smrk a jedli, jmelí, jalovec, břečťan a cesmínu – které představují posvátné rostliny zimního slunovratu stejně jako oslav vánočních svátků. I tím je dnešní úplněk (zralost zralosti, transformace uvnitř solilunárního cyklu) a zatmění (předěl, síla transformace při konci jednoho a začátku druhého cyklu) zajímavý a ještě silnější než „jeden ze dvou nejsilnějších v roce“) – scházejí se zde tři podobné kvality, umocněné silou úplňku, v jednom.

Střelec (archetypálně cikán, student nebo filosof, podle toho, na jaké úrovni se nacházíme a může v nás tak působit), se vyznačuje potřebou mistrovství na kterékoli této své úrovni, svobomyslností,, směřováním k cíli – je jako vystřelený šíp.

Při svojí cestě vnímá věci z nadhledu, může se ale stát, že mu unikne detail, které při svém letu k cíli nevidí. Není možné jej spoutat, všechno podřizuje cíli, k němuž směřuje.

Svoboda a hledání řádu

Primárním tématem Střelce je otázka, co je jeho úkolem, smyslem života, cílem cesty. K tomu potřebuje uvolnit pouta, být svobodný, oprostit se od všeho neživotného, co ho na jeho cestě k cíli spoutává. A také nové vidění, nové vědění, nový pohled na cokoli, šance – a tedy bourání předsudků, konceptů, schémat – dívá se do nitra věcí. Formální a další autority, které nepramení z moudrosti nebo jiného opodstatnění, pro něj nic neznamenají. Boří všechny předsudky, vnitřní vězení, hranice, co jsme si vybudovali třeba jen ve svých představách, psychická vězení mnohdy zvenku vnucená a pozvolna zvnitřněné, takže o nich již nepochybujeme: tato svá omezení nejsme schopni překročit – neumíme zpívat – tančit – nikdy se nenaučíme pořádně malovat….

Pro Střelce je příznačná víra v ideály, důležitost pravdivosti, ví, že porušení principů z důvodu krátkodobého prospěchu se nikdy nevyplácí – v dlouhodobém to znamená škodu: neporušuje principy. Chce ke svému cíli dospět čistě a čestně, dělá jen to, co vnímá v hloubi jako správné.

Potřeba svobody a jeho vztah k ní mu nikdy nedovolí povolit nějaké autoritě nebo systému, aby myslel za něj, vnucoval mu svoje dogmata, ideje, pravidla, pokud si je nezvolil sám, ale i potom se nestává otrokem – přijme jen pravidlo, neodevzdá sám sebe – nenechá se uvěznit do jakéhokoli systému, zotročit mentálními schématy a psychickými vězeními.

Přestavuje velkou výzvu k vnitřní pravdivosti, nalezení vlastního úkolu a správného cíle. Neulpět na ničem, co se nám nabízí zvnějšku, ať je to manipulace reklamy anebo falešných světel mnoha novodobých učení a zpráv, emocionálních pastí anebo jiných zotročujících systémů.

Silným tématem Střelce je i cesta jako prostředek a způsob poznání a nadhled, který umožňuje vidět celek, ale díky hlubšímu zkoumání i podstatu věcí.

Jeho síla je jiná než například novátorská průraznost Berana. Je to entusiasmus, který však může zároveň bez dostatečného nadhledu k chybnému úsudku až sebezničení na cestě, která nedává smysl.

2011-12-10.gemini_by_chalelo-d4f8jtb.big.jpgEnergie Blíženců

Zdrojem energie Blíženců, ve kterých stojí Měsíc, je jejich potřeba se dozvídat a vidět. Oproti Střelci vidí víc než jeden cíl, jejich cílů může být až nekonečně mnoho. Zajímá je všechno, musí všechno obsáhnout: Střelec jde po jedné cestě – jeho šíp se pohybuje po jedné linii; Blíženci se pohybují na mnoho úrovních, po mnoha liniích najednou.

Blíženci skládají z mnoha kousků, z nichž jim neunikne ani jediný sebenepatrnější detail, do jednoho velkého celku, na základě pochopení souvislostí (Střlec vidí celek v letu, a poznává jej skrze svůj nadhled a vhled)

Střelec chce moudrost, Blíženec chce vědět. Odhalit tajemství, dosáhnout vhledu, jen jiným způsobem, uvidět všechno, pochopit všechno, zejména vztahy a souvislosti.

Ani jedno znamení nezajímají hranice, překážky, schémata, koncepty, předsudky, zdi – leda aby je zbortily nebo prorazily (Blíženec zevnitř, rozložením na molekuly a poskládáním do něčeho, co pokud možno dává víc smysl, Střelec nárazem, tím, že ji na své cestě prorazí skrz – anebo ji zbortí přísným pohledem.

Usměrnit sílu

I cílem Blíženců je mistrovství, jen trochu jiného druhu – ve smyslu síly, kterou je třeba usměrnit - osedlat. Tak jako na sfinze vidíme lidskou hlavu na zvířecím těle: tak, aby člověk byl mistrem, ne svou vlastní obětí. Aby ten, kdo drží otěže v rukou byl on, ne jeho pudovost anebo jinak nižší přirozenost anebo stín, aby to, co je v nás božské zvítězilo nad tím zvířecím.

Blíženec může sdělovat pro své okolí a svět mnohdy nepochopitelná vidění, vjemy, vyjádření – jejichž význam a smysl zná možná jenom on sám: vědění předchází formulaci dost pevné, aby ji pochopil svět – bude-li ochoten opustit svá psychická omezení a hranice. Je pro něj příznačná otevřenost a přístupnost, kterou si musí udržet, nechce-li vnitřně otupět a zemřít, a nedůvěra ke konečným pravdám a všem teoriím, sekterými se na své cestě potkává.

Zatímco Blíženec nám může připadat jako velmi živé, zosobněné vnitřní dítě, u Střelce je to spíše dospělý muž a bojovník.

Jejich cesty jsou si v mnohém podobné: nepodrobeností myšlenkovým konceptům, potřebou mistrovství, svobodomyslností a potřebou svobody: svobodou mysli a srdce Blíženců – a svoboda cesty a cíle Střelců.

Co nám chystá zatmění

Zatmění Měsíce posiluje solární tendence, tedy kvality znamení, ve kterém stojí Měsíc, v tomto případě Střelce – směřování k cíli. Každé zatmění s sebou přináší naši vnitřní transformaci – nebo její možnost. Každé zatmění znamená předěl – přepnutí – konfrontaci, nožnost transformace a a očisty.

Tak, jak radí Védy, je proto moudré si pro tuto dobu vyčlenit čas, otevřít se působení konstelace, ponořit se do klidu, dovolit dané energii působit.

Při vědomé práci ( tedy vědomému, záměrnému otevření se vlivům zatmění a jejich přijetím jich jako součásti cesty vývoje), dochází k vyplavování tmy z podvědomí a nevědomí a můžeme při něm zahlédnout svá nejhlubší a nejtemnější místa. Může to být důležitý okamžik konfrontace se sebou samým.

Negativně může způsobovat nedostatek soudnosti nebo duchovní opilost, je nebezpečí prosazení nových myšlenek a činů, které vzhledem k nedostatku světla (absenci Luny) mohou být nerealistické až nebezpečné.

V době zatmění (a nejlépe ještě nějakou chvíli před ním) bychom se tak neměli věnovat žádné činnosti. Pokud můžeme, je dobře být v tuto dobu co nejpasivnější. Při samotném zatmění je důležité být v klidu nakolik to jde, a šetřit energií, protože ta se v tu chvíli mění, dochází k různým změnám. Životní energie by byla použita na vlastní aktivity místo na přijetí a zpracování těchto energetických změn. Můžeme požádat o pomoc a o ochranu, vedení a o inspiraci. O to, aby pro vás chvíle předělu a energie, kterou s sebou zatmělý Měsíc či Slunce přinášejí, byla co nejprospěšnější - abyste jí co nejvíce a nejlépe využili. Anebo o cokoli jiného, co tak cítíte. Modlitby nebo jinou přípravu bychom měli mít za sebou nejpozději do okamžiku počátku stínu: načerpat světlo a připravit se na zatmění ještě ve světle.

Podle některých astrologů se vliv zatmění odvíjí od délky jeho trvání. Vliv zatmění Slunce trvá tolik měsíců, kolik minut, rychlejšího Měsíce tolik týdnů, kolik minut trvá jeho zatmění.

2011-12-10.eclipse_by_zerda_fox-d3j1g6a.big.jpg

Příležitost k rozvoji

Každý úplněk přináší zcela neopakovatelnou energii, kvalitu, šance. Tento jakoby otevíral brány pro naši vlastní silnou transformaci, nové nasměrování nebo potvrzení směru, a chystal trojnásob obdělanou půdu pro světlo, které se v nás v Kozorohu nové narodí – a pokud jej přijmeme, vnitřně nás obrodí a dá nám novou zářivost, vhled i rozměr.

Otevřme se proto osvícení, které přináší úplněk, i transformaci a předělu – konci jednoho období a počátku dalšího – které v sobě obnáší zatmění, všem příležitostem a pomoci, kterou nám na naší cestě přinášejí, zbořme všechna svá psychická omezení a vězení, nechme rozpusti předusky, uvolněme své hranice, kterými nejvíc spoutáváme sami sebe – a které nám ochranu poskytnout nemohou. To může udělat jen čisté, otevřené a vřelé, chápající srdce.

S přáním úspěchu a vhledu, porozumění a soucitu se všemi živými bytostmi, sebe nevyjímaje,
Místo setkávání
Lenka Marečková


Ilustrace DeviantArt

Publikováno: 10.12.2011, 17:45
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mgr. Lenka Marečková, nar. 3. 6.1963, PF UK 1996, zaměření na ústavní právo a právo EU a oblast lidských práv, zvláště dětí. Publikační činnost: zpočátku samizdat a exilová nakladatelství, později v odborných časopisech a nakladatelství Academia.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA