Astrologie

Novoluní ve Štíru přináší nové cíle

Autor: Lenka MAREČKOVÁ

Obrázek

Dne 26. října 2011 ve 21 hodin a 55 minut nastalo novoluní. Slunce i Měsíc jsou ve Štíru.

Pro Štíra je příznačné vynášení skrytého ze tmy na světlo - vynáší to, co bylo vespod, ve tmě, v skrytu, ukryté. Ukazuje nám tak mnoho z toho, co dosud leželo ve tmě. Je třeba mít na paměti, že volby jsou naše: záleží jenom na nás, jak s těmito možnostmi naložíme. Nahoru se tak může dostat cokoli, co bylo skryté a zapomenuté ve tmě – k poznání, odpuštění i rozpuštění. Mohou to být dávné znalosti, silné intuitivní poznání a síla, ale i silné city a emoce, zneklidňující myšlenky a vzpomínky, staré křivdy, smutky, zranění, závislosti a zapomenuté, přesto silné stereotypy a schémata.

Kromě schopnosti vynášet věci z velké hloubky jsou pro Štíra příznačné schopnost bleskových reakcí (rychlých myšlenek i činů), silná intuice a schopnost dosahovat cílů. I zahojení - regenerace a regenerace sil.

2011-10-27.scorpio2.big.jpgMocný Štír o novoluní může znamenat také i intuicí nesené (živé, přestože zapomenuté) nové cíle. Pozor si v tuto dobu musíme dávat na negativní myšlenky všeho druhu – jak už bylo řečeno, vynořovat se mohou se vynořovat nejrůznější stará zranění, pocity křivdy, jakékoli zášti a neklid.

Štír je nesmírně silné a zvláštní znamení. Může námi otřásat (pokud v sobě neseme příliš mnoho bolestí, potlačených emocí, přání, křivd), ale doslova přinášet světlo do všeho, co děláme, anebo s ním můžeme stoupat ke světlu. Ve Štíru se narodila řada velkých učitelů a proroků – říká se to i o Ježíši Kristu.

Štír jde dolů, do nenižších úrovní, do tmy, a do tmavých světů, aby odsud vynesl temnotu do světla, aby ze tmy vzešel na světlo – a ukazuje nám cestu. Vyniká silou intuice a schopností pronikat do tajemství – i silnými emocemi a rodinnými vztahy včetně vztahu k partnerovi. Mezi jeho stinné stránky patří tvrdohlavost – je tedy třeba jistá citlivost, pokud jde o naše motivy i cíle a způsob jejich dosahování.

Pracovat v tuto dobu můžeme úspěšně se starými křivdami a traumaty a odpuštěním a vyčištěním cest. Pozor bychom si měli dávat na příliš zbrklé reakce a emoce, kterým nemusíme vždy rozumět – abychom jimi nenapáchali další škody.

Jak víme, pokud je naše mysl dostatečně vysoko a pevně posazená ve světle, vliv hvězd nás nezasahuje – tam kde je Světlo, to menší se rozplývá. Je tedy ze všeho nejdůležitější soustředit se právě na Světlo, abychom jej mohli pojmout co nejvíce a mohli jsme tak i co nejlépe využit pozitivní vliv novoluní – sami pro sebe i pro své okolí a tedy k co největšímu duchovnímu pokroku.

Mantrou pro dnešní den tak budiž ASATO MA SAD GAMAYA, připomínající cestu Luny i Slunce ve Štíru: Veď mě: od lži k pravdě, ze tmy ke světlu, od smrti k nesmrtelnosti.
Asató ma sat gamajá
Tamasó ma, džjotir gamajá
Mrtjór má amrtam gamajá

Místo setkávání, Lenka Marečková

Publikováno: 27.10.2011, 18:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mgr. Lenka Marečková, nar. 3. 6.1963, PF UK 1996, zaměření na ústavní právo a právo EU a oblast lidských práv, zvláště dětí. Publikační činnost: zpočátku samizdat a exilová nakladatelství, později v odborných časopisech a nakladatelství Academia.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA